Arxiu d’activitats

Any Mes Dia Activitat
2004 2 17 Col·loqui sobre el tema: L'envelliment: Pot endarrerir-se?
2004 3 16 Col·loqui sobre el tema: Estat actual del coneixement sobre les dislipèmies i el risc cardiovascular
2004 3 30 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents: Dr. Joan Castell i Conesa i Dr. Emili Montserrat i Costa.
2004 4 27 Col·loqui sobre el tema: EL CRIBRATGE DEL CÀNCER: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR
2004 5 11 Col·loqui sobre el tema: LES LLISTES D'ESPERA
2004 5 18 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmica Corresponent Dra. Letícia Fernández Zabalegui.
2004 5 23 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Electe: Molt Il·lustre Dr. Josep Carrière i Pons.
2004 6 8 Col·loqui sobre el tema: EL TEMPS. (Cicle Humanisme i Medicina)
2004 9 21 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Corresponent Estranger: Dr. Otto Dörr
2004 10 19 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. R. Barraquer i Dr. H. Perez
2004 11 2 Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Molt Il.ltres Doctors Emili Sala i Patau, Albert Agusti i Vidal i Jaume Planas i Guasch.
2004 11 7 Sessió pública extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Romà Massot i Punyet.
2004 11 23 Col·loqui sobre el tema: EL FUTUR DE LA MEDICINA. DEL DESENCÍS A L'ESPERANÇA
2004 11 28 Sessió pública extraordinària per a la recepció del l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Joan Viñas i Salas.
2004 12 14 Col·loqui sobre el tema: ELS DOGMES. (Cicle Humanisme i Medicina)
2005 1 25 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents estrangers electes de l’Acadèmia mexicana.
2005 1 30 SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del present curs.
2005 3 13 Sessió pública extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Electe, Dr. Joaquim Tornos i Mas.
2005 4 5 Presentació del tema Obstinació terapèutica a càrrec del Dr. Francesc Abel. Discussió oberta per part dels Acadèmics.
2005 5 3 Conferència sobre el premi atorgat conjuntament per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Societat Catalana de Transplantaments.
2005 5 10 Sessió extraordinària per a la presentació de la web d'aquesta corporació.
2005 5 17 Commemoració del centenari del naixement de Frederic Duran i Jordà, capdavanter de l'hemoteràpia a Catalunya.
2005 5 31 Homenatge a dos presidents. Sessió d'homenatge als presidents Jordi Sans i Josep Laporte.
2005 6 14 Curs d'Humanitats, organitzat pel Dr. Antoni Caralps
2005 6 21 Sessió Interacadèmica: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Tema: Antibiòtics: Ús i Salut.
2005 10 25 Col·loqui sobre el tema: Hospitalització a domicili.
2005 11 8 Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Dr. Jordi Sans-Sabrafen, Dr. Francisco García Valdecasas, Dr. Josep Laporte i Salas i Dr. Joaquim Tornos i Solano.
2005 11 29 Col·loqui sobre el tema, CONTROVÈRSIA: «L'ètica mèdica, es mutable o immutable?».
2005 12 20 Curs sobre Humanitats Dirigit per Antoni Caralps, Acadèmic Numerari.
2006 1 29 A les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del present curs.
2006 2 14 Col·loqui sobre el tema, NOVES TECNOLOGIES EN CIRURGIA UROLÒGICA
2006 2 26 Sessió pública extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Miguel A. Nalda i Felipe
2006 3 21 Col·loqui sobre el tema, CATETERISME TERAPÈUTIC
2006 5 14 Sessió pública extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Josep A. Bombí Latorre
2006 5 16 Societat Catalana de transplantaments. Ingrés de l'Acadèmic Corresponent Dr. Miquel Hueso
2006 6 9 Inauguració XIV Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2006 6 20 XV Curs d'Humanisme, Dr. Caralps
2006 10 17 Ingrés Acadèmics corresponents Drs. A. Esteve i F. Cardellach
2006 10 22 Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Miquel Vilardell
2006 11 7 Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Francesc Gonzàlez i Fusté, Ramon San Martín i Casamada, Antonio Tejedo i Mateu i Lluís Vallmitjana i Rovira
2006 11 19 Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Carreras Barnés
2006 11 21 Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. Costa i Pujante
2006 11 25 Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. Sahling i J. M. Carrera
2006 12 12 Curs d'Humanisme, Dr. Caralps
2006 12 17 Ingrés de l'Acadèmic Numerari Dr. Marc A. Broggi
2007 1 16 Col·loqui sobre el tema MULTIMÈDIA I MEDICINA: com es tracten les notícies mèdiques a la premsa, ràdio i televisió
2007 1 28 SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual
2007 2 27 Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic d’Honor, Dr. Carlos Cordón
2007 3 6 Col·loqui sobre el tema: CONTROVÈRSIA
2007 4 24 Ingrés Acadèmics Corresponents Dr. Villavicencio i Dr. Comet
2007 5 8 La Medicina una professió en transformació accelerada
2007 5 22 Col·loqui sobre el tema: Missió Sanitària a l'Afganistan
2007 6 5 Sessió commemorativa del 50è aniversari de la Societat Catalana de Medicina i Seguretat en el Treball
2007 6 17 Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Bayés de Luna
2007 6 19 XVII Curs sobre “L’Humanisme en Medicina: El Maltractament del personal sanitari
2007 10 9 Sessió ordinària, coordinada pel Dr. Ramon Trias i Rubiès
2007 11 6 Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record de l'Acadèmic Numerari últimament traspassat Dr. Josep Antoni Salvà i Miquel
2007 12 18 XVIII Curs d'Humanisme, Dr. Caralps
2008 1 27 Sessió Inaugural del curs 2008
2008 1 29 Ingrés Acadèmics Corresponents Estrangers Drs. Rubén Lisker, Manuel Hugo Ruíz i Norberto Treviño García
2008 2 5 Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. J.Vilalta, J. Campistol i J. Pujiula a Girona
2008 2 12 Col·loqui amb la col·laboració de l'APEI-PRTV sobre el tema » Les campanyes contra les adiccions, són útils?, són millorables?, moderadors Dr. Francesc Solé i Balcells i Sr. Jordi Arandes
2008 4 1 Sessió extraordinària en Homenatge al Dr. Moisès Broggi i Vallès
2008 4 22 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmica Corresponent Dra. Immaculada Herrero Fresneda
2008 5 6 Col·loqui sobre el tema: «La mort: Fracàs de la Medicina o culminació del cicle biològic» coordinat pel Dr. josep M. Mascaró i Ballester
2008 5 25 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Xavier Forn i Dalmau
2008 6 5 Acte inauguració Reunió anual Degans Facultats de Medicina d'Europa
2008 6 13 XV Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2008 6 17 XIX Curs sobre «L'Humanisme en Medicina», dirigit pel Dr. Antonio Caralps i Riera
2008 9 28 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Ramon Segura i Cardona
2008 9 30 Presentació del llibre «Les etapes de la vida» de l'Acadèmic Numerari Dr. Antoni Bayés de Luna
2008 10 7 Sessió per a la recepció de l'Acadèmic Corresponent estranger Dr. Lluís Delclòs i Soler
2008 10 21 Sessió científica per a la «Recepció de la Biblioteca del Dr. Bartomeu Robert»
2008 11 4 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM» dels acadèmics últimament traspassats
2008 11 11 Col·loqui amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat sobre el tema «La feminització de la professió Mèdica»
2008 12 16 XX Curs ( i darrer) sobre «L'Humanisme en Medicina», dirigit pel Dr. Antoni Caralps i Riera
2009 1 25 Sessió Inaugural del curs 2009
2009 1 27 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Xavier Iglésias i Guiu, Rogeli Armengol i Millans i Pere Miret i Cuadras
2009 2 10 Taula rodona sobre » Problemes actuals de la carència afectiva» coordinat pel Dr. Manuel Cruz Hernández
2009 2 15 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Lluís Guerrero i Sala
2009 2 24 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Juli de Nadal i Caparà, Marta Pulido i Mestre i Josep Corbella i Duch
2009 3 3 Col·loqui amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat sobre el tema » Pere Virgili: del Col·legi de Cirurgia al Parc Sanitari»
2009 3 10 Presentació del llibre «Medicina i farmàcia en l'obra de Josep Pla»
2009 3 24 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Lluís Morales i Fochs, Rafael Battestini i Pons i Àlvar Net i Castel
2009 4 21 Presentació de la nova pàgina Web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
2009 4 28 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Secundí López-Pousa i Josep Roig García
2009 5 5 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmica Corresponent Dra. Crespo Leiro
2009 5 8 Sessió amb motiu dels 25 anys del primer transplantament de cor dirigit per l'Acadèmic Numerari Dr. Josep M. Caralps i Riera
2009 5 12 Col·loqui «L'ús dels medicaments per indicacions no aprovades: llibertat o vigilància de la prescripció del metge», coordinat pel Dr. Josep M. Mascaró
2009 5 26 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Manuel Esteller i Badosa, Alfonso Rodríguez i Baeza i Teresa Ribalta
2009 6 2 Reunió conjunta de l'Associació «Amics dels Àngels», coordinat pel Dr. Francesc X. Solé i Balcells
2009 6 9 Col·loqui sobre el tema: «Controvèrsies en pediatria quirúrgica
2009 6 30 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Josep L. Güell i Villanueva, Antonio Rosales i Bordes i Anastásio Montesinos i Baillo
2009 7 23 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 31 D'AGOST
2009 9 29 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Borja Corcóstegui i Guraya, Francesc Freixa i Santfeliu i Joan Gené i Badia
2009 10 22 BASES CONVOCATORIA BEQUES I PREMIS FCT 2010
2009 10 27 Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents doctors Ramon Germà Lluch, Josep M. Nadal Abella i Andrzej Maciej Wojtczak
2009 10 31 Societat Internacional d'Urologia
2009 11 3 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
2009 11 14 Acte de reconeixement a Cardona (Bages) de l'Acadèmic Ramon Merli i Feixes (1763-1838)
2009 11 20 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic d'Honor Dr. Pere Brugada i Terradellas
2009 12 15 Acte commemoratiu del 150 aniversari del naixement del Dr. Lazar Zamenhof
2010 1 31 Sessió Inaugural del curs 2010
2010 2 1 Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: Convocatòria de premis del curs 2010
2010 2 9 Col.loqui «Trastorns psicosocials dels nostres escolars», coordinat pel Dr. Manuel Cruz i Hernández
2010 2 23 «250 aniversari de la creació del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona»
2010 3 9 Sessió extraordinària per a la recepció del Acadèmics Corresponents Drs. Josep M. Casanova Seuma i Manuel de Fuentes Sagaz
2010 3 23 Col·loqui «Com donar les males notícies» coordinat pel Dr. Francesc Solé i Balcells
2010 4 13 «L'oxidació i la seva repercussió en la gènesi de malaties degeneratives de l'organisme»
2010 4 27 Col·loqui sobre el tema «Present i futur de l'atenció primària»
2010 5 11 Col·loqui sobre «El Jurament Hipocràtic. És actual i vàlid al nostre temps?», coordinador Dr. Josep M. Mascaró
2010 5 18 Sessió extraordinària per a la recepció de la Dra. Meritxell Ibernon i Rosa M. Martí Laborda
2010 6 8 Comunicacions científiques a càrrec del Drs. Jose Manuel Sória i Eugenio Marcuello
2010 6 11 XVIè Congrès d'Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
2010 6 12 2a Circular XVIè Congrès d'Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
2010 6 13 Butlleta d'inscripció XVIè Congrés d'Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
2010 6 13 Programa d'activitats XVI Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2010 6 13 Programa d'activitats lúdiques previstes pels dies 11, 12 i 13 de juny pel XVIè Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2010 6 26 Acte conmemoratiu «Alguns aspectes de Pere Virgili i el seu entorn» a Vilallonga del Camp (Tarragona)
2010 6 26 Com arribar a Vilallonga de Camp, Tarragona
2010 6 30 Fotografia dels assistents al XVI Congrés d'Història de la Medicina Catalana celebrat a Sant Feliu de Guixols els dies 11, 12 i 13 de juny de 2010
2010 7 26 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 31 D'AGOST
2010 10 7 Presentació del llibre «Felicidad y dolor: una mirada ética» a càrrec del Dr. Rogeli Armengol i Millans, acadèmic corresponent
2010 11 2 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
2010 11 16 Col·loqui amb la col·laboració de l'APEI-PRTV sobre el tema: «Validació de les notícies mèdiques en premsa, ràdio i televisió», moderador Dr. Francesc X. Solé i Balcells
2010 11 30 Actes de les Seccions de l'Acadèmia (Secció Quarta- Medicina Social)
2010 12 14 Presentació de l'obra «Topografía del Hospital Militar de Mahón» d'Antonio Hernández Morejón. Acte conjunt amb la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
2010 12 19 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jaume Bech i Borras
2010 12 19 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jaume Bech i Borras
2011 1 20 Taula Rodona de la Academia Médico-Quirúrgica Española, sobre el tema: Oftalmología actual
2011 1 30 Sessió Inaugural del curs 2011
2011 2 8 Taula Rodona sobre «La por en Medicina»
2011 2 15 Calendari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya dedicat al Setè Centenari de la mort d'Arnau de Vilanova (1311-2011)
2011 2 15 Recepció acadèmics corresponents Drs. Jordi Carbonell i Josep M. Laïlla
2011 2 20 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Francesc Jané i Carrencà
2011 3 6 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Ramon Brugada i Terradellas
2011 3 15 Recepció acadèmics corresponents Drs. Daniel Cruz i Pere Gascón
2011 3 29 Recepció acadèmics corresponents doctors Josep García Arumí i Carlos R. Hojaij
2011 4 9 Acte acadèmic de Montserrat 2011 de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut 'Simeó Selga i Ubach'
2011 4 12 Recepció acadèmics corresponents doctors Josep M. Forcada i Miquel Ylla-Català
2011 4 30 Com arribar a Vilallonga del Camp
2011 4 30 Invitació acte Concòrdia a Vilallonga del Camp
2011 5 3 Acte conmemoratiu del segon Centenari del naixement de Pere Mata (Reus 1811- Madrid 1877)
2011 5 10 Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Transplantament per la recepció de l'acadèmic corresponent Dr. Jordi Rovira Juarez i Dr. Antoni Castells Rodellas
2011 5 17 Recepció acadèmics corresponents Drs. Ramon Espasa Oliver i Josep Tabernero Caturla
2011 5 24 Conferència a càrrec del Dr. Jordi Desola i Alà
2011 5 31 Taula Rodona sobre «Educació Mèdica» moderat pel Dr. Joan Viñas, acadèmic numerari
2011 6 7 Acte monogràfic anual de la Secció Primera amb el títol «La Síndrome Metabòlica»
2011 6 21 Recepció acadèmics corresponents Drs. Josep Arimany Manso i Rafael Manzanera López
2011 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 31 D'AGOST
2011 9 20 Recepció acadèmics corresponents Dr. Joaquin Callabed i Carracedo i Dra. Josefa Canals i Sans
2011 10 4 Col·loqui sobre «L'objecció de consciència en Medicina», coordinat pel Dr. Josep M. Mascaró i Ballester, acadèmic numeraris
2011 10 13 Conferència del Dr. Valery P. Bersnev (Cap de Neurocirurgia de Sant Petersburg)
2011 10 18 Recepció acadèmics corresponents Dr. Amando Martín Zurro i Dr. Jordi Palés Argullós.
2011 10 25 Taula Rodona sobre «Nous reptes de pediatria psicosocial», moderat pel Dr. Manuel Cruz i Hernández, acadèmic numerari
2011 11 8 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
2011 11 15 Sessió Interacadèmica «Setè Centenari de la mort d'Arnau de Vilanova»
2011 11 22 Recepció acadèmics corresponents Drs. José Campos Neves i Xavier Sorní Esteva
2011 11 27 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Francesc Cardellach i López
2011 11 29 Acte Commemoratiu del cinquè Centenari del naixement de Miquel Servet (1511-2011)
2011 12 13 Recepció acadèmics corresponents Drs. Andreu Baliarda Casajuana i Elies Campo Güerri
2011 12 20 Taula Rodona sobre: » Dues malaties misterioses: Fibromiàlgia i Fatiga Crònica»
2012 1 29 CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2012 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2012 1 29 Sessió Inaugural del curs 2012
2012 2 21 Col·loqui sobre «La Medicina a l'exili»
2012 2 28 Acte monogràfic anual de la Secció 3a «Avenços en cirurgia laparoscòpica»
2012 3 13 Recepció acadèmics corresponents Drs. Miquel Balcells Riba i Àngel Hernández Cardona
2012 3 20 Acte monogràfic anual de la Secció 1a «Bases moleculars de les malalties neurodegeneratives»
2012 4 10 Recepció acadèmics corresponents Drs. Eudald Maideu i Jordi Sierra
2012 4 22 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Manel Esteller i Badosa
2012 5 6 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Lluís Morales i Fochs
2012 5 8 Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Trasplantament per la recepció de l'Acadèmia Amelia J. Hessheimer
2012 5 15 Recepció acadèmics corresponents Drs. Antoni Bayés Genis i Paloma Ruiz Vega
2012 5 27 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Miquel Bruguera i Cortada
2012 5 29 Col·loqui amb la col·laboració de l'APEI-PRTV sobre el tema: «Com informar», moderador Dr. Francesc Solé i Balcells
2012 6 8 Col·loqui amb la col·laboració de l'APEI-PRTV sobre el tema: «Com informar», moderador Dr. Francesc Solé i Balcells
2012 6 8 Cartell XVII Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2012 6 8 XVII Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2012 6 12 Recepció acadèmics corresponents Drs. Ramon Bartrons Bach i Albert Fortuny Estivill
2012 6 19 Sessió científica sobre: «Lliçons de biologia» a càrrec de l'acadèmic numerari Dr. Antoni Caralps i Riera
2012 7 10 Recepció acadèmics corresponents Drs. Aurelio Ariza i Isidre Ferrer
2012 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 2 DE SETEMBRE
2012 9 25 Recepció acadèmics corresponents Drs. Arcadi Gual i Josep Toro
2012 10 9 Acte monogràfic anual de la Secció 2a «Alcohol i Salut»
2012 10 16 Recepció acadèmics corresponents Drs. M. Teresa Anguera i Jordi Camarasa
2012 10 30 Ingrés acadèmics corresponents estrangers doctors David Kershenobich, Enrique Barajas, Enrique L. Graue i Carlos Viesca, membres de la Academia Nacional de Medicina de México
2012 11 6 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», en record dels acadèmics últimament traspassats
2012 11 11 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jordi Palés i Argullós
2012 11 13 Acte monografic anual de la Secció 4a «Adolescents i joves policonsumidors de drogues amb trastorns psiquiàtrics associats: una proposta d'intervenció terapèutica»
2012 11 15 Sessió Solemne Inaugural del Curs del Consell Interacadèmic de Catalunya
2012 11 20 Ingrés acadèmics corresponents Dres. Maria Rosa Fenoll i Madalena Folque
2012 11 27 Col·loqui amb el tema, «Canviant els postulats: pot parlar-se dels drets del metge i els deures del pacient?
2012 12 11 Ingrés acadèmics corresponents Drs. Joquim Brufau, Xavier Matías i Pere Santamaria
2013 1 15 Taula Rodona de la Secció 3a «Negativa del malalt al tractament»
2013 1 18 Acte Conmemoratiu del Dr. Josep M. Massons i Esplugas
2013 1 27 Sessió Inaugural de curs 2013
2013 1 27 CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2013 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2013 2 10 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Xavier Iglesias i Guiu
2013 2 19 Col·loqui sobre el tema: «Els quatre genets de l'apocalipsi cavalquen sobre Àfrica»
2013 3 10 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Emili Huguet i Ràmia
2013 3 12 Conferències a càrrec dels Drs. Alexander Yussim i Antoni Caralps
2013 4 28 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez
2013 4 30 Col·loqui de la Secció 2a «Fibromiàlgia i dèficit d'hormona del creixement: una cruïlla inesperada»
2013 6 4 Ingrés acadèmics corresponents Dra. Anna Domènech i Dr. Eduard González
2013 6 7 Sessió extraordinària per a la recepció com Acadèmic d'Honor Dr. Eugene Braunwald
2013 6 11 Sessió extraordinària en Homenatge al Dr. Moisès Broggi
2013 6 18 Sessió científica sobre «Lliçons de Biologia» (II). Biologia de l'amor, a càrrec del Dr. Antoni Caralps, acadèmic numerari
2013 7 2 Ingrés acadèmics corresponents Dr. Guillermo Simón i Dra. Begoña Torres
2013 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 D'AGOST A L'1 DE SETEMBRE
2013 9 17 Ingrés acadèmics corresponents Drs. Josep M. Gatell i Josep M. Grau
2013 10 1 Ingrés acadèmics corresponents Dr. Manel Armengol i Dra. Virginia Novel
2013 10 13 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Celestino Rey-Joly i Barroso
2013 10 22 Sessió conjunta amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en Commemoració de «L'ANY DOCTORA DOLORS ALEU»
2013 10 27 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Juan Carlos García-Valdecasas i Salgado
2013 10 29 Recepció acadèmics corresponents estrangers Drs. Pierre Lafforgue i Paolo Menghini
2013 11 5 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», en record dels acadèmics últimament traspassats
2013 11 12 Col·loqui de la Secció 1a «Anatomia patològica. Una visió actualitzada»
2013 11 19 Ingrés acadèmics corresponents Dr. Francisco M. Camacho Martínez i Dr. Carlos Ferrandiz Foraster.
2013 11 28 Sessió monogràfica del Seminari d'Educació Mèdica
2013 12 03 Taula rodona conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria sobre el tema: «El valor de les vacunes en el segle XXI»
2014 1 7 Col·loqui de la Secció 3a «La cirurgia ginecologica moderna»
2014 1 21 Acte conjunt amb el Club de Pediatría Social per la presentació del llibre «Criticados y poco escuchados» del Dr. Joaquín Callabed
2014 1 26 Sessió Inaugural del curs 2014
2014 1 26 CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2014 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2014 1 28 Sessió científica sobre «Lliçons de Biologia» (III) Biologia del sexe, a càrrec del Dr. Antoni Caralps Riera, acadèmic numerari
2014 3 25 Sessió Monogràfica del Seminari de Bioètica, amb el títol: «Crisi i responsabilitat»
2014 4 29 Col·loqui de la Secció 4a «Avenços en Psiquiatria»
2014 5 6 Recepció acadèmics corresponents per premi Dr. Manuel Matas, Dr. Jeroni Nadal i Dr. Gonzalo Sapisochin
2014 5 20 Sessió científica sobre: «Lliçons de Biologia» (IV), Biologia del mobbing, a càrrec del Dr. Antoni Caralps, acadèmic numerari.
2014 5 27 Col·loqui de la Secció 2a «La malaltia del legionari. Una visió actualitzada»
2014 6 3 Sessió monogràfica del Seminari d'Educació Mèdica
2014 6 10 Col·loqui de la Secció 1a «Introducció a la farmacogenètica»
2014 6 19 SEGONA COMUNICACIÓ XVIII CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 de juny de 2014, Igualada-Montserrat)
2014 6 19 PROGRAMA PROVISIONAL XVIII CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 juny 2014, Igualada-Montserrat)
2014 6 19 PROGRAMA D'ACTES PROVISIONAL XVIII CHMC (Igualada-Montserrat del 20 al 22 de juny 2014)
2014 6 20 PROGRAMA D'ACTES DEFINITIU DEL XVIIIe CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 de juny 2014, Igualada-Montserrat)
2014 6 29 Recepció de l'acadèmic Electe Molt Il·tre Dr. Josep M. Grau i Junyent
2014 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 31 D'AGOST
2014 9 30 Homenatge als Acadèmics Numeraris Emèrits
2014 10 7 Sessió extraordinària per a la recepció de l'Acadèmic d'Honor Dr. Albert Oriol i Bosch
2014 10 14 Acte del 250 aniversari de la inauguració de l'edifici del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona
2014 11 4 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM» dels acadèmics traspassats
2014 11 18 Recepció com acadèmics corresponents Dr. Roberto Elosua i Antoni Trilla
2014 11 25 Acte Commemoratiu 250è aniversari Inauguració de l'Edifici de l'antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1764-2014)
2014 12 9 Sessió científica sobre: «Lliçons de Biologia V» , Biologia de la mort a càrrec de l'acadèmic numerari Dr. Antoni Caralps
2014 12 16 Col·loqui de la Secció 3a «Diagnòstic i tractament prenatals»
2015 1 25 Sessió Inaugural del curs 2015
2015 3 3 Conferéncia a càrrec del Dr. M. Bruguera i Cortada «La història de les hepatitis víriques abans i desprès del descobriment de l'antigen Austràlia, ara fa 50 anys».
2015 3 12 1a Jornada sobre Nutrició i Salut «Hidrats de carboni, nutrició i salut»
2015 3 17 Presentació del llibre: «El metge Fèlix Janer Bertran i la Catalunya del segle XIX», a càrrec del Dr. Jaume Baltà, autor del llibre.
2015 3 25 Presentació a Manresa del llibre «Aquells Homes amb Barba» de Genís Sinca i Algué. Premi Medicina i Sanitat Comarcals 2014 de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
2015 4 11 XIIIè Acte Acadèmic de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut del COMB al monestir de Montserrat
2015 4 14 Recepció com acadèmics corresponents Drs. J. Casademont, R. Pujol i S. Ramon y Cajal
2015 4 21 2a Jornada «Nutrició i Salut» (català)
2015 4 21 2a Jornada sobre «Nutrició i Salut» (castellà)
2015 5 5 Col·loqui de la Secció 3a «Cost-benefici de la innovació tecnològica en cirurgia segons la medicina basada en l'evidència»
2015 5 12 Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Trasplantament per la recepció de l'Acadèmic corresponent Dr. Marc Lúcia i Pérez
2015 5 21 3a Jornada sobre Nutrición y Salud (castellà)
2015 5 21 3a Jornada sobre Nutrició i Salut (català)
2015 5 26 Sessió científica sobre el 20è aniv. del primer «LLIBRE DE TEXT DE NEFROLOGIA», escrit en llengua catalana, a càrrec del Dr. Antoni Caralps
2015 6 2 Recepció com acadèmics corresponents Drs. Pere Clarós i Blanch i Miquel Quer i Agustí
2015 6 9 «50è aniversari 1r trasplantament òrgan sòlid a Catalunya»
2015 6 14 Recepció de l'acadèmica Electe Molt Il·lustre Dra. Carme Gomar i Sancho
2015 6 30 Recepció com acadèmics corresponents Drs. Bonaventura Clotet i Sala i Jordi Salas i Salvadó
2015 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 AL 31 D'AGOST
2015 9 4 Sessió científica a Vic amb motiu de la «Commemoració dels 150 anys de la Nissaga Bayés
2015 9 29 Sessió Monogràfica anual de la Secció 4a, amb el títol: «Les revistes de l'acadèmia i el seu centenari (1915-2015)»
2015 10 6 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps amb el títol: «Memòria de la Inoculació al s. XVIII»
2015 10 13 Recepció dels acadèmics corresponents doctors P. Munné i G. Sínca
2015 10 27 Recepció dels acadèmics corresponents doctors Y. Compta i I. Canut
2015 11 3 Sessió «IN MEMORIAM»
2015 11 17 Seminari d'Educació Mèdica, amb el títol » La Salut Pública: on s'ensenya, què s'apren?
2015 11 24 Cicle de conferències de les acadèmies catalanes, amb el títol «Medicina i aigua»
2015 12 15 Seminari de Bioètica : «Secret mèdic i risc sanitari»
2016 1 31 Sessió Inaugural del Curs 2016
2016 2 16 Recepció del acadèmics corresponents Drs. J. Mas i J. A. Peña
2016 2 28 Recepció de l'acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Evarist Feliu i Frasnedo
2016 3 8 Col·loqui de la Secció 2a amb el títol: «Enfocament global per a curar la SIDA»
2016 3 15 Commemoració Centenaris «Drs. P. Farreras, M. A. Fargas, A. Gimbernat i Ramon Llull
2016 4 12 Conferència a càrrec del Dr. Ernest Mallat i Desplats, amb el títol «Els Implants Dentals en la Estomatologia»
2016 4 14 Presentació llibre: «Història de la Medicina Catalana», vol. 1 del Dr. Jacint Corbella i Corbella
2016 4 19 Col·loqui de la Secció 3a amb el títol » La incontinència d'orina en la dona»
2016 5 1 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Manuel Trias i Folch
2016 5 17 Recepció com Acadèmics corresponents per premi del Dr. Xavier Gasull i Casanova i de la Dra. Mónica B. Jiménez Castro
2016 5 29 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Esteve i Cruella
2016 5 31 Col·loqui de la Secció 3a, amb el títol «Anàlisi crític del programa de residència de cirurgia a Espanya»
2016 6 7 Recepció del acadèmics corresponents Dr. Vicens Fonollosa i Dra. M. Cinta Cid
2016 6 9 Taula Rodona conjuntament amb Mutual Mèdica sobre «La sostenibilitat de l'envelliment del metge o com fer-se gran de manera saludable»
2016 6 10 PROGRAMA DEL XIXè CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (Puigcerdà 10, 11 i 12 de juny 2016)
2016 6 10 PRIMERA COMUNICACIÓ XIX CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 10 al 12 de juny del 2016, Puigcerdà)
2016 6 14 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, amb el títol » Fundació de la Societat Catalana de Nefrologia l'any 1962, primera d'Espanya, en el sí de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears»
2016 6 21 Recepció com acadèmics corresponents de la Dra. Lina Badimon i del Dr. Tomàs Pumarola i Suñé
2016 7 31 VACANCES D'ESTIU DE L'1 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE
2016 10 4 Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Jaume Fernandez-Llamazares i Rodríguez i Dr. Enric Ferrer i Rodríguez
2016 10 9 Recepció de l'acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Julio Vallejo i Ruiloba
2016 11 8 Sessió extraordinària «IN MEMORIAM»
2016 11 15 Recepció dels acadèmics corresponents Dra. Montserrat Agut i Bonsfills i Dra. Teresa Estrach i Panella
2016 11 19 Any Gimbernat. 2n Centenari del Traspàs d'Antoni de Gimbernat (1734-1816), Cambrils 19/11/2016
2016 11 20 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Arcadi Gual i Sala
2016 12 20 Conferència a càrrec de Dr. Antoni Caralps i Riera, amb el títol «Psicologia de la llibertat».
2017 1 29 Sessió Inaugural del curs 2017
2017 2 26 Recepció de l'Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Tabernero i Caturla
2017 3 7 Col·loqui de la Secció 3a, amb el titol «Revisió evolutiva de la reproducció humana»
2017 3 14 Col·loqui de la Secció 2ª, amb el títol «Nivells extremadament baixos de colesterol LDL. On som, on anem?»
2017 4 10 Acte acadèmic en ocasió de Dia Mundial del Parkinson
2017 4 11 Conferència sobre «Abordajes sociales y bioéticos para la mejora de la infancia», a càrrec del Dr. Joaquín Callabed i Carracedo
2017 4 18 Recepció acadèmic corresponent estranger Dr. Jesús González i Bosquet, sobre el tema «Predcción de la respuesta a la quimioterapia en el cáncer de ovario
2017 5 7 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Jordi Sierra i Gil
2017 5 9 Taula rodona sobre el tema, «Desenvolupament històric de la hemoteràpia a Catalunya. Expansió actual
2017 5 16 Col·loqui de la Secció 4a amb el títol «Herencia multiparental. Apunts genètics, jurídics i forenses
2017 5 23 Recepció acadèmic corresponent per premi Dra. Maria José Pérez i Sáez
2017 5 28 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Borja Corcóstegui i Guraya
2017 6 6 Recepció acadèmics corresponents Dr. Joan Monés i Dra. Francesca Pons
2017 6 13 Col·loqui sobre el tema : «1966-2016. Cinquantenari de la jerarquització hospitalaria i de l'ensenyament per via MIR
2017 6 19 Presentació del llibre «Història de la Medicina Catalana», Vol. 2, de l'Acadèmic Numerari Dr. Jacint Corbella i Corbellacint Corbella i Corbella
2017 6 20 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, «Patología de la política»
2017 9 17 Recepció de l'Acadèmic d'Honor Dr. Flair José Carrilho
2017 10 17 Sessió del Seminari d'Història de la Medicina Catalana
2017 10 24 Recepció Acadèmica Corresponent Estrangera Dra. Maria José Merino
2017 11 7 Sessió Extraordinaria «In Memoriam»
2017 11 12 Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio
2017 11 14 Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Xavier Gömez Batiste-Alentorn i Dr. Joan Carles Riera i Socasau
2017 11 21 Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Ricardo P. Casaroli-Marano i Dr. Vicenç Riambau i Alonso
2017 11 28 Sessió Extraordinaria : Història i bases de futur dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
2017 12 19 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera amb el títol «La depressió silenciosa del metge»
2018 1 28 Sessió Inaugural de Curs 2018
2018 2 1 Recepció acadèmic corresponent estranger Dr. Antoni Ribas i Bruguera
2018 2 27 Acadèmies de Catalunya: Any «Aliments». Sessió de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: «Aliments, microbiota i salut»
2018 3 6 Sessió extraordinaria de presentació dels premis Fundació Barraquer 2012 i Lluís Sayé 2017
2018 3 11 Recepció acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Lailla i Vicens»
2018 3 15 Col·loqui : «Construim Sanitat»
2018 4 15 Recepció acadèmic electe Molt Il·ltre Dr. Josep M. Gatell i Artigas
2018 4 17 Recepció acadèmics corresponents Dr. Albert Biete i Solà i Dr. Sergi Martínez i Solà
2018 4 24 Col.loqui «Son i Salut»
2018 5 8 Conferència d'Humanitats Mèdiques a càrrec de l'acadèmic Dr. J. Callabed i Carracedo, «Arte y Medicina : 25 pintores se acercan a la infancia (de Murillo a Picaso)
2018 5 15 Recepció Acadèmiques Correponents Dr. Ramon Pujol i Farriols i Dr. Albert Selva i O'Callaghan
2018 5 29 Recepció Acadèmiques Correponents Dra. Elena Crespo i Jimeno i Dra. Montserrat Espuña i Pons
2018 6 5 Recepció d'Acadèmics Corresponents Dr. Eduard Escrich i Escriche i Dr. Salvador Navarro i Soto
2018 6 8, 9, 10 PROGRAMA DEL XXè CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (Vic 8, 9 i 10 de juny 2018)
2018 9 25 Taula rodona «Moviment Hipocràtic»
2018 10 7 Recepció Acadèmic Electe Molt Il.ltre. Dr. Josep Llupià i Mas
2018 10 9 Recepció d'Acadèmiques Correpsonents Dra. ângela Dominguez i Garcia i Dra. Elena Guardiola i Pereira
2018 10 10 Jornada sobre Innovació Incremental de Medicaments
2018 10 23 Sessió dels Centenaris de l'Acadèmia
2018 11 6 Sessió extraordinari In Memoriam
2018 11 18 Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Pumarola i Busquests
2018 11 21 Inaugural de la 33 edició del Seminari «Aspectes generals i d'investigació bàsica en càncer de mama», a càrec del Dr. Marianao Barbacid
2018 12 4 Sessió de la Secció Quarta (Medicina Social): «La grip espanyola de 1918», «L'aportació de Catalunya a la història de la penicilina»
2018 12 18 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera amb el títol «Sobre l'error i sobre una aanalogia històrica»
2019 1 27 Sessió inaugural de curs 2019
2019 1 29 Col.loqui sobre el tema “¿LA IATROGENIA NACE O SE HACE?: LA FORMACIÓN COMO ANTÍDOTO.”
2019 3 5 Sessió de la Secció Tercera (Cirurgia) : Actualització en Ginecologia
2019 4 9 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Ferran Barbé i Illa i Dra. Amàlia Lafuente i Flo
2019 4 28 Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre Dr. Bonaventura Clotet i Sala
2019 5 7 Recepció dels Acadèmics corresponents Dr. Jordi Bruix i Tudó i Dr. Joaquim Fernández i Solà
2019 5 14 Col·loqui de la secció 2ª, amb el títol «L’aprenentatge de l'error mèdic a la era de la Seguretat Clínica.”
2019 5 21 Sessió de la Primera Secció a càrrec dels Drs. Joaquim Callabed i Albert Biete
2019 5 28 Recepció Acadèmic Corresponent per premi Dr. Gonzalo Crespo i Conde (Premi Trasplantament 2019)
2019 6 4 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Camil Castelo-Branco i Flores i Dr. Luis Grande i Posa
2019 6 16 Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Carles Hervàs i Puyal
2019 6 18 Cloenda 33a edició del Seminari «Aspectes Generals i d'investigació bàsica en càncer de mama» a càrrec del Dr. Luis Paz Ares
2019 6 25 Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, «Història crua d'una calumnia»
2019 9 9 ACTE D'HOMENATGE DR. JOSEP ESTEVE I SOLER (1930-2019)
2019 9 17 Presentació del llibre «Guerra i exili» del Dr. Pelai Vilar i Puig
2019 10 1 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Jaume Casas i Pla i Dr. Xavier Sierra i Valentí
2019 10 6 Recepció de l'Acadèmic electe Molt Il.ltre Dr. Eduard M. Targarona i Soler
2019 10 29 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Àlvar Agustí i García-Navarro i Dr. Felipe Rodríguez de Castro
2019 11 5 Sessió Extraordinaria «IN MEMORIAM»
2019 11 12 Sessió dels Centenaris de l'Acadèmia
2019 11 19 SEMINARI D'EDUCACIÓ MÈDICA: «ALBERT ORIOL I BOSCH, UN REFERENT EN EDUCACIÓ MÈDICA»
2019 11 26 Recepció de l'Acadèmic d'Honor Dr. Günter Breithardt
2019 12 3 Conferencia a càrrec del Pare Francesc Xicoy SJ, «L'ETERNITAT EN EL CRISTIANISME»
2019 12 11 IIa Jornada sobre innovació incremental de medicaments. Innovacions terapèutiques centrades en la persona
2019 12 17 Col.loqui Secció Segona, amb el títolo «VIH/SIDA. On estem i cap on anem»
2020 1 26 Sessió inaugural de curs 2020
2020 2 25 Col·loqui «CAP A LA CURACIÓ DEL CÀNCER DE PULMÓ»
2020 11 3 Sessió Extraordinaria «IN MEMORIAM»
2020 12 22 Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Ferran Guedea i Edo i Dr. Marià Monzo i Planella
2021 1 26 Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Josep M. Miró i Meda i Dr. Josep M. Ribera i Santasusana
2021 1 31 Sessió Inaugural de curs 2021
2021 2 7 Recepció de l'Acadèmica Electa Dra. Francesca Pons i Pons
2021 2 16 Recepció acadèmics corresponents Dr. Francesc Carmona i Herrera i Dr. Josep M. Serra i Renom
2021 2 23 Recepció acadèmics corresponents Dr. Xavier Bonfill i Cosp i Dra. Anna Casanovas i Llorens
2021 3 2 Col·loqui Secció Tercera «Impacte de la pandèmia COVID-19 en la pràctica quirúrgica en els nostres hospitals»
2021 3 21 Recepció de l'Acadèmic electe Dr. Vicent Fonollosa i Pla
2021 4 11 Recepció de l'Acadèmica Electa Molt Il·ltre. Dra. Montserrat Espuña i Pons
2021 4 13 Sessió de la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques) : «Protonterapia a Catalunya»
2021 5 16 Recepció de l'Acadèmica Electa Dra. Lina Badimon i Maestro
2021 5 18 Recepció acadèmics corresponents Dr. Jaume Ordi i Majà i Dr. Jordi Vila i Estapé
2021 5 25 Recepció acadèmics coresponents Premi Professor Joaquín Barraquer 2020 i 2021
2021 5 27 Col·loqui secció Tercera : “TRASPLANTE DE ÚTERO: La última disrupción en trasplantes”
2021 6 6 Recepció de l'Acadèmic electe Dr. Antoni Trilla i García
2021 6 8 Recepció acadèmiques corresponents per Premi Fundació Catalana de Trasplantament 2020 i 2021
2021 6 15 Presentació del llibre “CIUTAT DE PROFESSIONS”
2021 6 22 Recepció acadèmics corresponents Dra. Montserrat Esquerda i Areste i Dr. Eduard Gratacós i Solsona
2021 6 29 Sessió de la Secció Segona : «Oncologia i Hematologia de precisió. Homenatge a la memòria de Josep Baselga, Acadèmic d'Honor»
2021 7 6 Conferència “LA SALUD SEXUAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: UN DRET HUMÀ”, a càrrec de la Dra. Myriam Ponsa i Masana
2021 9 17-18 XXIè Congrés d'Història de la Medicina Catalana
2021 10 19 Recepció acadèmics corresponents Dr. Ramon Estruch i Riba i Dr. Armando López i Guillermo
2021 10 20 Presentació del llibre «Contribució dels metges Catalans a la història de la medicina. Una visió a través dels epònims» (publicat en anglès) Activitat Externa
2021 10 24 Recepció de l'acadèmic electe Dr. Àlvar Agustí i Garcia-Navarro
2021 11 2 Sessió Extraordinaria In Memoriam