Arxiu d’activitats

Any
Mes
Dia
Activitat
20041214Col·loqui sobre el tema: ELS DOGMES. (Cicle Humanisme i Medicina)
2004112Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Molt Il.ltres Doctors Emili Sala i Patau, Albert Agusti i Vidal i Jaume Planas i Guasch.
2004117Sessió pública extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Romà Massot i Punyet.
20041123Col·loqui sobre el tema: EL FUTUR DE LA MEDICINA. DEL DESENCÍS A L’ESPERANÇA
20041128Sessió pública extraordinària per a la recepció del l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Joan Viñas i Salas.
20041019Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. R. Barraquer i Dr. H. Perez
2004921Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Corresponent Estranger: Dr. Otto Dörr
200468Col·loqui sobre el tema: EL TEMPS. (Cicle Humanisme i Medicina)
2004511Col·loqui sobre el tema: LES LLISTES D’ESPERA
2004518Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmica Corresponent Dra. Letícia Fernández Zabalegui.
2004523Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Electe: Molt Il·lustre Dr. Josep Carrière i Pons.
2004427Col·loqui sobre el tema: EL CRIBRATGE DEL CÀNCER: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR
2004316Col·loqui sobre el tema: Estat actual del coneixement sobre les dislipèmies i el risc cardiovascular
2004330Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents: Dr. Joan Castell i Conesa i Dr. Emili Montserrat i Costa.
2004217Col·loqui sobre el tema: L’envelliment: Pot endarrerir-se?
20051220Curs sobre Humanitats Dirigit per Antoni Caralps, Acadèmic Numerari.
2005118Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Dr. Jordi Sans-Sabrafen, Dr. Francisco García Valdecasas, Dr. Josep Laporte i Salas i Dr. Joaquim Tornos i Solano.
20051129Col·loqui sobre el tema, CONTROVÈRSIA: «L’ètica mèdica, es mutable o immutable?».
20051025Col·loqui sobre el tema: Hospitalització a domicili.
2005614Curs d’Humanitats, organitzat pel Dr. Antoni Caralps
2005621Sessió Interacadèmica: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Tema: Antibiòtics: Ús i Salut.
200553Conferència sobre el premi atorgat conjuntament per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Societat Catalana de Transplantaments.
2005510Sessió extraordinària per a la presentació de la web d’aquesta corporació.
2005517Commemoració del centenari del naixement de Frederic Duran i Jordà, capdavanter de l’hemoteràpia a Catalunya.
2005531Homenatge a dos presidents. Sessió d’homenatge als presidents Jordi Sans i Josep Laporte.
200545Presentació del tema Obstinació terapèutica a càrrec del Dr. Francesc Abel. Discussió oberta per part dels Acadèmics.
2005313Sessió pública extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Electe, Dr. Joaquim Tornos i Mas.
2005125Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents estrangers electes de l’Acadèmia mexicana.
2005130SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del present curs.
20061212Curs d’Humanisme, Dr. Caralps
20061217Ingrés de l’Acadèmic Numerari Dr. Marc A. Broggi
2006117Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record dels Acadèmics Numeraris últimament traspassats Francesc Gonzàlez i Fusté, Ramon San Martín i Casamada, Antonio Tejedo i Mateu i Lluís Vallmitjana i Rovira
20061119Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Carreras Barnés
20061121Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. Costa i Pujante
20061125Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. Sahling i J. M. Carrera
20061017Ingrés Acadèmics corresponents Drs. A. Esteve i F. Cardellach
20061022Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Miquel Vilardell
200669Inauguració XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana
2006620XV Curs d’Humanisme, Dr. Caralps
2006514Sessió pública extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Josep A. Bombí Latorre
2006516Societat Catalana de transplantaments. Ingrés de l’Acadèmic Corresponent Dr. Miquel Hueso
2006321Col·loqui sobre el tema, CATETERISME TERAPÈUTIC
2006214Col·loqui sobre el tema, NOVES TECNOLOGIES EN CIRURGIA UROLÒGICA
2006226Sessió pública extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Miguel A. Nalda i Felipe
2006129A les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del present curs.
20071218XVIII Curs d’Humanisme, Dr. Caralps
2007116Sessió pública extraordinària «IN MEMORIAM» en record de l’Acadèmic Numerari últimament traspassat Dr. Josep Antoni Salvà i Miquel
2007109Sessió ordinària, coordinada pel Dr. Ramon Trias i Rubiès
200765Sessió commemorativa del 50è aniversari de la Societat Catalana de Medicina i Seguretat en el Treball
2007617Ingrés Acadèmic Numerari Dr. Bayés de Luna
2007619XVII Curs sobre “L’Humanisme en Medicina: El Maltractament del personal sanitari
200758La Medicina una professió en transformació accelerada
2007522Col·loqui sobre el tema: Missió Sanitària a l’Afganistan
2007424Ingrés Acadèmics Corresponents Dr. Villavicencio i Dr. Comet
200736Col·loqui sobre el tema: CONTROVÈRSIA
2007227Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic d’Honor, Dr. Carlos Cordón
2007116Col·loqui sobre el tema MULTIMÈDIA I MEDICINA: com es tracten les notícies mèdiques a la premsa, ràdio i televisió
2007128SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual
20081216XX Curs ( i darrer) sobre «L’Humanisme en Medicina», dirigit pel Dr. Antoni Caralps i Riera
2008114Sessió extraordinària «IN MEMORIAM» dels acadèmics últimament traspassats
20081111Col·loqui amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat sobre el tema «La feminització de la professió Mèdica»
2008107Sessió per a la recepció de l’Acadèmic Corresponent estranger Dr. Lluís Delclòs i Soler
20081021Sessió científica per a la «Recepció de la Biblioteca del Dr. Bartomeu Robert»
2008928Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Ramon Segura i Cardona
2008930Presentació del llibre «Les etapes de la vida» de l’Acadèmic Numerari Dr. Antoni Bayés de Luna
200865Acte inauguració Reunió anual Degans Facultats de Medicina d’Europa
2008613XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana
2008617XIX Curs sobre «L’Humanisme en Medicina», dirigit pel Dr. Antonio Caralps i Riera
200856Col·loqui sobre el tema: «La mort: Fracàs de la Medicina o culminació del cicle biològic» coordinat pel Dr. josep M. Mascaró i Ballester
2008525Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il.ltre Dr. Xavier Forn i Dalmau
200841Sessió extraordinària en Homenatge al Dr. Moisès Broggi i Vallès
2008422Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmica Corresponent Dra. Immaculada Herrero Fresneda
200825Ingrés Acadèmics Corresponents Drs. J.Vilalta, J. Campistol i J. Pujiula a Girona
2008212Col·loqui amb la col·laboració de l’APEI-PRTV sobre el tema » Les campanyes contra les adiccions, són útils?, són millorables?, moderadors Dr. Francesc Solé i Balcells i Sr. Jordi Arandes
2008127Sessió Inaugural del curs 2008
2008129Ingrés Acadèmics Corresponents Estrangers Drs. Rubén Lisker, Manuel Hugo Ruíz i Norberto Treviño García
20091215Acte commemoratiu del 150 aniversari del naixement del Dr. Lazar Zamenhof
2009113Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
20091114Acte de reconeixement a Cardona (Bages) de l’Acadèmic Ramon Merli i Feixes (1763-1838)
20091120Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic d’Honor Dr. Pere Brugada i Terradellas
20091022BASES CONVOCATORIA BEQUES I PREMIS FCT 2010
20091027Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents doctors Ramon Germà Lluch, Josep M. Nadal Abella i Andrzej Maciej Wojtczak
20091031Societat Internacional d’Urologia
2009929Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Borja Corcóstegui i Guraya, Francesc Freixa i Santfeliu i Joan Gené i Badia
2009723VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 31 D’AGOST
200962Reunió conjunta de l’Associació «Amics dels Àngels», coordinat pel Dr. Francesc X. Solé i Balcells
200969Col·loqui sobre el tema: «Controvèrsies en pediatria quirúrgica
2009630Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Josep L. Güell i Villanueva, Antonio Rosales i Bordes i Anastásio Montesinos i Baillo
200955Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmica Corresponent Dra. Crespo Leiro
200958Sessió amb motiu dels 25 anys del primer transplantament de cor dirigit per l’Acadèmic Numerari Dr. Josep M. Caralps i Riera
2009512Col·loqui «L’ús dels medicaments per indicacions no aprovades: llibertat o vigilància de la prescripció del metge», coordinat pel Dr. Josep M. Mascaró
2009526Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Manuel Esteller i Badosa, Alfonso Rodríguez i Baeza i Teresa Ribalta
2009421Presentació de la nova pàgina Web de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
2009428Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Secundí López-Pousa i Josep Roig García
200933Col·loqui amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat sobre el tema » Pere Virgili: del Col·legi de Cirurgia al Parc Sanitari»
2009310Presentació del llibre «Medicina i farmàcia en l’obra de Josep Pla»
2009324Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Lluís Morales i Fochs, Rafael Battestini i Pons i Àlvar Net i Castel
2009210Taula rodona sobre » Problemes actuals de la carència afectiva» coordinat pel Dr. Manuel Cruz Hernández
2009215Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Lluís Guerrero i Sala
2009224Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Juli de Nadal i Caparà, Marta Pulido i Mestre i Josep Corbella i Duch
2009125Sessió Inaugural del curs 2009
2009127Sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents Drs. Xavier Iglésias i Guiu, Rogeli Armengol i Millans i Pere Miret i Cuadras
20101214Presentació de l’obra «Topografía del Hospital Militar de Mahón» d’Antonio Hernández Morejón. Acte conjunt amb la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
20101219Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jaume Bech i Borras
20101219Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jaume Bech i Borras
2010112Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
20101116Col·loqui amb la col·laboració de l’APEI-PRTV sobre el tema: «Validació de les notícies mèdiques en premsa, ràdio i televisió», moderador Dr. Francesc X. Solé i Balcells
20101130Actes de les Seccions de l’Acadèmia (Secció Quarta- Medicina Social)
2010107Presentació del llibre «Felicidad y dolor: una mirada ética» a càrrec del Dr. Rogeli Armengol i Millans, acadèmic corresponent
2010726VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 31 D’AGOST
201068Comunicacions científiques a càrrec del Drs. Jose Manuel Sória i Eugenio Marcuello
2010611XVIè Congrès d’Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
20106122a Circular XVIè Congrès d’Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
2010613Butlleta d’inscripció XVIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana a Sant Feliu de Guíxols
2010613Programa d’activitats XVI Congrés d’Història de la Medicina Catalana
2010613Programa d’activitats lúdiques previstes pels dies 11, 12 i 13 de juny pel XVIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana
2010626Acte conmemoratiu «Alguns aspectes de Pere Virgili i el seu entorn» a Vilallonga del Camp (Tarragona)
2010626Com arribar a Vilallonga de Camp, Tarragona
2010630Fotografia dels assistents al XVI Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Sant Feliu de Guixols els dies 11, 12 i 13 de juny de 2010
2010511Col·loqui sobre «El Jurament Hipocràtic. És actual i vàlid al nostre temps?», coordinador Dr. Josep M. Mascaró
2010518Sessió extraordinària per a la recepció de la Dra. Meritxell Ibernon i Rosa M. Martí Laborda
2010413«L’oxidació i la seva repercussió en la gènesi de malaties degeneratives de l’organisme»
2010427Col·loqui sobre el tema «Present i futur de l’atenció primària»
201039Sessió extraordinària per a la recepció del Acadèmics Corresponents Drs. Josep M. Casanova Seuma i Manuel de Fuentes Sagaz
2010323Col·loqui «Com donar les males notícies» coordinat pel Dr. Francesc Solé i Balcells
201021Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: Convocatòria de premis del curs 2010
201029Col.loqui «Trastorns psicosocials dels nostres escolars», coordinat pel Dr. Manuel Cruz i Hernández
2010223«250 aniversari de la creació del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona»
2010131Sessió Inaugural del curs 2010
20111213Recepció acadèmics corresponents Drs. Andreu Baliarda Casajuana i Elies Campo Güerri
20111220Taula Rodona sobre: » Dues malaties misterioses: Fibromiàlgia i Fatiga Crònica»
2011118Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», dels acadèmics últimament traspassats
20111115Sessió Interacadèmica «Setè Centenari de la mort d’Arnau de Vilanova»
20111122Recepció acadèmics corresponents Drs. José Campos Neves i Xavier Sorní Esteva
20111127Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Francesc Cardellach i López
20111129Acte Commemoratiu del cinquè Centenari del naixement de Miquel Servet (1511-2011)
2011104Col·loqui sobre «L’objecció de consciència en Medicina», coordinat pel Dr. Josep M. Mascaró i Ballester, acadèmic numeraris
20111013Conferència del Dr. Valery P. Bersnev (Cap de Neurocirurgia de Sant Petersburg)
20111018Recepció acadèmics corresponents Dr. Amando Martín Zurro i Dr. Jordi Palés Argullós.
20111025Taula Rodona sobre «Nous reptes de pediatria psicosocial», moderat pel Dr. Manuel Cruz i Hernández, acadèmic numerari
2011920Recepció acadèmics corresponents Dr. Joaquin Callabed i Carracedo i Dra. Josefa Canals i Sans
2011731VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 31 D’AGOST
201167Acte monogràfic anual de la Secció Primera amb el títol «La Síndrome Metabòlica»
2011621Recepció acadèmics corresponents Drs. Josep Arimany Manso i Rafael Manzanera López
201153Acte conmemoratiu del segon Centenari del naixement de Pere Mata (Reus 1811- Madrid 1877)
2011510Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Transplantament per la recepció de l’acadèmic corresponent Dr. Jordi Rovira Juarez i Dr. Antoni Castells Rodellas
2011517Recepció acadèmics corresponents Drs. Ramon Espasa Oliver i Josep Tabernero Caturla
2011524Conferència a càrrec del Dr. Jordi Desola i Alà
2011531Taula Rodona sobre «Educació Mèdica» moderat pel Dr. Joan Viñas, acadèmic numerari
201149Acte acadèmic de Montserrat 2011 de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut ‘Simeó Selga i Ubach’
2011412Recepció acadèmics corresponents doctors Josep M. Forcada i Miquel Ylla-Català
2011430Com arribar a Vilallonga del Camp
2011430Invitació acte Concòrdia a Vilallonga del Camp
201136Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Ramon Brugada i Terradellas
2011315Recepció acadèmics corresponents Drs. Daniel Cruz i Pere Gascón
2011329Recepció acadèmics corresponents doctors Josep García Arumí i Carlos R. Hojaij
201128Taula Rodona sobre «La por en Medicina»
2011215Calendari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya dedicat al Setè Centenari de la mort d’Arnau de Vilanova (1311-2011)
2011215Recepció acadèmics corresponents Drs. Jordi Carbonell i Josep M. Laïlla
2011220Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Francesc Jané i Carrencà
2011120Taula Rodona de la Academia Médico-Quirúrgica Española, sobre el tema: Oftalmología actual
2011130Sessió Inaugural del curs 2011
20121211Ingrés acadèmics corresponents Drs. Joquim Brufau, Xavier Matías i Pere Santamaria
2012116Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», en record dels acadèmics últimament traspassats
20121111Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Jordi Palés i Argullós
20121113Acte monografic anual de la Secció 4a «Adolescents i joves policonsumidors de drogues amb trastorns psiquiàtrics associats: una proposta d’intervenció terapèutica»
20121115Sessió Solemne Inaugural del Curs del Consell Interacadèmic de Catalunya
20121120Ingrés acadèmics corresponents Dres. Maria Rosa Fenoll i Madalena Folque
20121127Col·loqui amb el tema, «Canviant els postulats: pot parlar-se dels drets del metge i els deures del pacient?
2012109Acte monogràfic anual de la Secció 2a «Alcohol i Salut»
20121016Recepció acadèmics corresponents Drs. M. Teresa Anguera i Jordi Camarasa
20121030Ingrés acadèmics corresponents estrangers doctors David Kershenobich, Enrique Barajas, Enrique L. Graue i Carlos Viesca, membres de la Academia Nacional de Medicina de México
2012925Recepció acadèmics corresponents Drs. Arcadi Gual i Josep Toro
2012710Recepció acadèmics corresponents Drs. Aurelio Ariza i Isidre Ferrer
2012731VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 2 DE SETEMBRE
201268Col·loqui amb la col·laboració de l’APEI-PRTV sobre el tema: «Com informar», moderador Dr. Francesc Solé i Balcells
201268Cartell XVII Congrés d’Història de la Medicina Catalana
201268XVII Congrés d’Història de la Medicina Catalana
2012612Recepció acadèmics corresponents Drs. Ramon Bartrons Bach i Albert Fortuny Estivill
2012619Sessió científica sobre: «Lliçons de biologia» a càrrec de l’acadèmic numerari Dr. Antoni Caralps i Riera
201256Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Lluís Morales i Fochs
201258Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Trasplantament per la recepció de l’Acadèmia Amelia J. Hessheimer
2012515Recepció acadèmics corresponents Drs. Antoni Bayés Genis i Paloma Ruiz Vega
2012527Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Miquel Bruguera i Cortada
2012529Col·loqui amb la col·laboració de l’APEI-PRTV sobre el tema: «Com informar», moderador Dr. Francesc Solé i Balcells
2012410Recepció acadèmics corresponents Drs. Eudald Maideu i Jordi Sierra
2012422Recepció Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Manel Esteller i Badosa
2012313Recepció acadèmics corresponents Drs. Miquel Balcells Riba i Àngel Hernández Cardona
2012320Acte monogràfic anual de la Secció 1a «Bases moleculars de les malalties neurodegeneratives»
2012221Col·loqui sobre «La Medicina a l’exili»
2012228Acte monogràfic anual de la Secció 3a «Avenços en cirurgia laparoscòpica»
2012129CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2012 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2012129Sessió Inaugural del curs 2012
20131203Taula rodona conjuntament amb la Societat Catalana de Pediatria sobre el tema: «El valor de les vacunes en el segle XXI»
2013115Sessió extraordinària «IN MEMORIAM», en record dels acadèmics últimament traspassats
20131112Col·loqui de la Secció 1a «Anatomia patològica. Una visió actualitzada»
20131119Ingrés acadèmics corresponents Dr. Francisco M. Camacho Martínez i Dr. Carlos Ferrandiz Foraster.
20131128Sessió monogràfica del Seminari d’Educació Mèdica
2013101Ingrés acadèmics corresponents Dr. Manel Armengol i Dra. Virginia Novel
20131013Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Celestino Rey-Joly i Barroso
20131022Sessió conjunta amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en Commemoració de «L’ANY DOCTORA DOLORS ALEU»
20131027Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Juan Carlos García-Valdecasas i Salgado
20131029Recepció acadèmics corresponents estrangers Drs. Pierre Lafforgue i Paolo Menghini
2013917Ingrés acadèmics corresponents Drs. Josep M. Gatell i Josep M. Grau
201372Ingrés acadèmics corresponents Dr. Guillermo Simón i Dra. Begoña Torres
2013731VACANCES D’ESTIU DE L’1 D’AGOST A L’1 DE SETEMBRE
201364Ingrés acadèmics corresponents Dra. Anna Domènech i Dr. Eduard González
201367Sessió extraordinària per a la recepció com Acadèmic d’Honor Dr. Eugene Braunwald
2013611Sessió extraordinària en Homenatge al Dr. Moisès Broggi
2013618Sessió científica sobre «Lliçons de Biologia» (II). Biologia de l’amor, a càrrec del Dr. Antoni Caralps, acadèmic numerari
2013428Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez
2013430Col·loqui de la Secció 2a «Fibromiàlgia i dèficit d’hormona del creixement: una cruïlla inesperada»
2013310Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Emili Huguet i Ràmia
2013312Conferències a càrrec dels Drs. Alexander Yussim i Antoni Caralps
2013210Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Xavier Iglesias i Guiu
2013219Col·loqui sobre el tema: «Els quatre genets de l’apocalipsi cavalquen sobre Àfrica»
2013115Taula Rodona de la Secció 3a «Negativa del malalt al tractament»
2013118Acte Conmemoratiu del Dr. Josep M. Massons i Esplugas
2013127Sessió Inaugural de curs 2013
2013127CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2013 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2014129Sessió científica sobre: «Lliçons de Biologia V» , Biologia de la mort a càrrec de l’acadèmic numerari Dr. Antoni Caralps
20141216Col·loqui de la Secció 3a «Diagnòstic i tractament prenatals»
2014114Sessió extraordinària «IN MEMORIAM» dels acadèmics traspassats
20141118Recepció com acadèmics corresponents Dr. Roberto Elosua i Antoni Trilla
20141125Acte Commemoratiu 250è aniversari Inauguració de l’Edifici de l’antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1764-2014)
2014107Sessió extraordinària per a la recepció de l’Acadèmic d’Honor Dr. Albert Oriol i Bosch
20141014Acte del 250 aniversari de la inauguració de l’edifici del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona
2014930Homenatge als Acadèmics Numeraris Emèrits
2014731VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 31 D’AGOST
201463Sessió monogràfica del Seminari d’Educació Mèdica
2014610Col·loqui de la Secció 1a «Introducció a la farmacogenètica»
2014619SEGONA COMUNICACIÓ XVIII CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 de juny de 2014, Igualada-Montserrat)
2014619PROGRAMA PROVISIONAL XVIII CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 juny 2014, Igualada-Montserrat)
2014619PROGRAMA D’ACTES PROVISIONAL XVIII CHMC (Igualada-Montserrat del 20 al 22 de juny 2014)
2014620PROGRAMA D’ACTES DEFINITIU DEL XVIIIe CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 20 al 22 de juny 2014, Igualada-Montserrat)
2014629Recepció de l’acadèmic Electe Molt Il·tre Dr. Josep M. Grau i Junyent
201456Recepció acadèmics corresponents per premi Dr. Manuel Matas, Dr. Jeroni Nadal i Dr. Gonzalo Sapisochin
2014520Sessió científica sobre: «Lliçons de Biologia» (IV), Biologia del mobbing, a càrrec del Dr. Antoni Caralps, acadèmic numerari.
2014527Col·loqui de la Secció 2a «La malaltia del legionari. Una visió actualitzada»
2014429Col·loqui de la Secció 4a «Avenços en Psiquiatria»
2014325Sessió Monogràfica del Seminari de Bioètica, amb el títol: «Crisi i responsabilitat»
201417Col·loqui de la Secció 3a «La cirurgia ginecologica moderna»
2014121Acte conjunt amb el Club de Pediatría Social per la presentació del llibre «Criticados y poco escuchados» del Dr. Joaquín Callabed
2014126Sessió Inaugural del curs 2014
2014126CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2014 DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
2014128Sessió científica sobre «Lliçons de Biologia» (III) Biologia del sexe, a càrrec del Dr. Antoni Caralps Riera, acadèmic numerari
20151215Seminari de Bioètica : «Secret mèdic i risc sanitari»
2015113Sessió «IN MEMORIAM»
20151117Seminari d’Educació Mèdica, amb el títol » La Salut Pública: on s’ensenya, què s’apren?
20151124Cicle de conferències de les acadèmies catalanes, amb el títol «Medicina i aigua»
2015106Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps amb el títol: «Memòria de la Inoculació al s. XVIII»
20151013Recepció dels acadèmics corresponents doctors P. Munné i G. Sínca
20151027Recepció dels acadèmics corresponents doctors Y. Compta i I. Canut
201594Sessió científica a Vic amb motiu de la «Commemoració dels 150 anys de la Nissaga Bayés
2015929Sessió Monogràfica anual de la Secció 4a, amb el títol: «Les revistes de l’acadèmia i el seu centenari (1915-2015)»
2015731VACANCES D’ESTIU DE L’1 AL 31 D’AGOST
201562Recepció com acadèmics corresponents Drs. Pere Clarós i Blanch i Miquel Quer i Agustí
201569«50è aniversari 1r trasplantament òrgan sòlid a Catalunya»
2015614Recepció de l’acadèmica Electe Molt Il·lustre Dra. Carme Gomar i Sancho
2015630Recepció com acadèmics corresponents Drs. Bonaventura Clotet i Sala i Jordi Salas i Salvadó
201555Col·loqui de la Secció 3a «Cost-benefici de la innovació tecnològica en cirurgia segons la medicina basada en l’evidència»
2015512Sessió conjunta amb la Fundació Catalana de Trasplantament per la recepció de l’Acadèmic corresponent Dr. Marc Lúcia i Pérez
20155213a Jornada sobre Nutrición y Salud (castellà)
20155213a Jornada sobre Nutrició i Salut (català)
2015526Sessió científica sobre el 20è aniv. del primer «LLIBRE DE TEXT DE NEFROLOGIA», escrit en llengua catalana, a càrrec del Dr. Antoni Caralps
2015411XIIIè Acte Acadèmic de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut del COMB al monestir de Montserrat
2015414Recepció com acadèmics corresponents Drs. J. Casademont, R. Pujol i S. Ramon y Cajal
20154212a Jornada «Nutrició i Salut» (català)
20154212a Jornada sobre «Nutrició i Salut» (castellà)
201533Conferéncia a càrrec del Dr. M. Bruguera i Cortada «La història de les hepatitis víriques abans i desprès del descobriment de l’antigen Austràlia, ara fa 50 anys».
20153121a Jornada sobre Nutrició i Salut «Hidrats de carboni, nutrició i salut»
2015317Presentació del llibre: «El metge Fèlix Janer Bertran i la Catalunya del segle XIX», a càrrec del Dr. Jaume Baltà, autor del llibre.
2015325Presentació a Manresa del llibre «Aquells Homes amb Barba» de Genís Sinca i Algué. Premi Medicina i Sanitat Comarcals 2014 de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
2015125Sessió Inaugural del curs 2015
20161220Conferència a càrrec de Dr. Antoni Caralps i Riera, amb el títol «Psicologia de la llibertat».
2016118Sessió extraordinària «IN MEMORIAM»
20161115Recepció dels acadèmics corresponents Dra. Montserrat Agut i Bonsfills i Dra. Teresa Estrach i Panella
20161119Any Gimbernat. 2n Centenari del Traspàs d’Antoni de Gimbernat (1734-1816), Cambrils 19/11/2016
20161120Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Arcadi Gual i Sala
2016104Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Jaume Fernandez-Llamazares i Rodríguez i Dr. Enric Ferrer i Rodríguez
2016109Recepció de l’acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Julio Vallejo i Ruiloba
2016731VACANCES D’ESTIU DE L’1 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE
201667Recepció del acadèmics corresponents Dr. Vicens Fonollosa i Dra. M. Cinta Cid
201669Taula Rodona conjuntament amb Mutual Mèdica sobre «La sostenibilitat de l’envelliment del metge o com fer-se gran de manera saludable»
2016610PROGRAMA DEL XIXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (Puigcerdà 10, 11 i 12 de juny 2016)
2016610PRIMERA COMUNICACIÓ XIX CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (del 10 al 12 de juny del 2016, Puigcerdà)
2016614Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, amb el títol » Fundació de la Societat Catalana de Nefrologia l’any 1962, primera d’Espanya, en el sí de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears»
2016621Recepció com acadèmics corresponents de la Dra. Lina Badimon i del Dr. Tomàs Pumarola i Suñé
201651Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Manuel Trias i Folch
2016517Recepció com Acadèmics corresponents per premi del Dr. Xavier Gasull i Casanova i de la Dra. Mónica B. Jiménez Castro
2016529Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Esteve i Cruella
2016531Col·loqui de la Secció 3a, amb el títol «Anàlisi crític del programa de residència de cirurgia a Espanya»
2016412Conferència a càrrec del Dr. Ernest Mallat i Desplats, amb el títol «Els Implants Dentals en la Estomatologia»
2016414Presentació llibre: «Història de la Medicina Catalana», vol. 1 del Dr. Jacint Corbella i Corbella
2016419Col·loqui de la Secció 3a amb el títol » La incontinència d’orina en la dona»
201638Col·loqui de la Secció 2a amb el títol: «Enfocament global per a curar la SIDA»
2016315Commemoració Centenaris «Drs. P. Farreras, M. A. Fargas, A. Gimbernat i Ramon Llull
2016216Recepció del acadèmics corresponents Drs. J. Mas i J. A. Peña
2016228Recepció de l’acadèmic Electe Molt Il·ltre Dr. Evarist Feliu i Frasnedo
2016131Sessió Inaugural del Curs 2016
20171219Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera amb el títol «La depressió silenciosa del metge»
2017117Sessió Extraordinaria «In Memoriam»
20171112Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio
20171114Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Xavier Gömez Batiste-Alentorn i Dr. Joan Carles Riera i Socasau
20171121Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Ricardo P. Casaroli-Marano i Dr. Vicenç Riambau i Alonso
20171128Sessió Extraordinaria : Història i bases de futur dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
20171017Sessió del Seminari d’Història de la Medicina Catalana
20171024Recepció Acadèmica Corresponent Estrangera Dra. Maria José Merino
2017917Recepció de l’Acadèmic d’Honor Dr. Flair José Carrilho
201766Recepció acadèmics corresponents Dr. Joan Monés i Dra. Francesca Pons
2017613Col·loqui sobre el tema : «1966-2016. Cinquantenari de la jerarquització hospitalaria i de l’ensenyament per via MIR
2017619Presentació del llibre «Història de la Medicina Catalana», Vol. 2, de l’Acadèmic Numerari Dr. Jacint Corbella i Corbellacint Corbella i Corbella
2017620Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, «Patología de la política»
201757Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Jordi Sierra i Gil
201759Taula rodona sobre el tema, «Desenvolupament històric de la hemoteràpia a Catalunya. Expansió actual
2017516Col·loqui de la Secció 4a amb el títol «Herencia multiparental. Apunts genètics, jurídics i forenses
2017523Recepció acadèmic corresponent per premi Dra. Maria José Pérez i Sáez
2017528Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Borja Corcóstegui i Guraya
2017410Acte acadèmic en ocasió de Dia Mundial del Parkinson
2017411Conferència sobre «Abordajes sociales y bioéticos para la mejora de la infancia», a càrrec del Dr. Joaquín Callabed i Carracedo
2017418Recepció acadèmic corresponent estranger Dr. Jesús González i Bosquet, sobre el tema «Predcción de la respuesta a la quimioterapia en el cáncer de ovario
201737Col·loqui de la Secció 3a, amb el titol «Revisió evolutiva de la reproducció humana»
2017314Col·loqui de la Secció 2ª, amb el títol «Nivells extremadament baixos de colesterol LDL. On som, on anem?»
2017226Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Tabernero i Caturla
2017129Sessió Inaugural del curs 2017
2018124Sessió de la Secció Quarta (Medicina Social): «La grip espanyola de 1918», «L’aportació de Catalunya a la història de la penicilina»
20181218Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera amb el títol «Sobre l’error i sobre una aanalogia històrica»
2018116Sessió extraordinari In Memoriam
20181118Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Pumarola i Busquests
20181121Inaugural de la 33 edició del Seminari «Aspectes generals i d’investigació bàsica en càncer de mama», a càrec del Dr. Marianao Barbacid
2018107Recepció Acadèmic Electe Molt Il.ltre. Dr. Josep Llupià i Mas
2018109Recepció d’Acadèmiques Correpsonents Dra. ângela Dominguez i Garcia i Dra. Elena Guardiola i Pereira
20181010Jornada sobre Innovació Incremental de Medicaments
20181023Sessió dels Centenaris de l’Acadèmia
2018925Taula rodona «Moviment Hipocràtic»
201865Recepció d’Acadèmics Corresponents Dr. Eduard Escrich i Escriche i Dr. Salvador Navarro i Soto
201868, 9, 10PROGRAMA DEL XXè CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (Vic 8, 9 i 10 de juny 2018)
201858Conferència d’Humanitats Mèdiques a càrrec de l’acadèmic Dr. J. Callabed i Carracedo, «Arte y Medicina : 25 pintores se acercan a la infancia (de Murillo a Picaso)
2018515Recepció Acadèmiques Correponents Dr. Ramon Pujol i Farriols i Dr. Albert Selva i O’Callaghan
2018529Recepció Acadèmiques Correponents Dra. Elena Crespo i Jimeno i Dra. Montserrat Espuña i Pons
2018415Recepció acadèmic electe Molt Il·ltre Dr. Josep M. Gatell i Artigas
2018417Recepció acadèmics corresponents Dr. Albert Biete i Solà i Dr. Sergi Martínez i Solà
2018424Col.loqui «Son i Salut»
201836Sessió extraordinaria de presentació dels premis Fundació Barraquer 2012 i Lluís Sayé 2017
2018311Recepció acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Lailla i Vicens»
2018315Col·loqui : «Construim Sanitat»
201821Recepció acadèmic corresponent estranger Dr. Antoni Ribas i Bruguera
2018227Acadèmies de Catalunya: Any «Aliments». Sessió de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: «Aliments, microbiota i salut»
2018128Sessió Inaugural de Curs 2018
2019123Conferencia a càrrec del Pare Francesc Xicoy SJ, «L’ETERNITAT EN EL CRISTIANISME»
20191211IIa Jornada sobre innovació incremental de medicaments. Innovacions terapèutiques centrades en la persona
20191217Col.loqui Secció Segona, amb el títolo «VIH/SIDA. On estem i cap on anem»
2019115Sessió Extraordinaria «IN MEMORIAM»
20191112Sessió dels Centenaris de l’Acadèmia
20191119SEMINARI D’EDUCACIÓ MÈDICA: «ALBERT ORIOL I BOSCH, UN REFERENT EN EDUCACIÓ MÈDICA»
20191126Recepció de l’Acadèmic d’Honor Dr. Günter Breithardt
2019101Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Jaume Casas i Pla i Dr. Xavier Sierra i Valentí
2019106Recepció de l’Acadèmic electe Molt Il.ltre Dr. Eduard M. Targarona i Soler
20191029Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Àlvar Agustí i García-Navarro i Dr. Felipe Rodríguez de Castro
201999ACTE D’HOMENATGE DR. JOSEP ESTEVE I SOLER (1930-2019)
2019917Presentació del llibre «Guerra i exili» del Dr. Pelai Vilar i Puig
201964Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Camil Castelo-Branco i Flores i Dr. Luis Grande i Posa
2019616Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Carles Hervàs i Puyal
2019618Cloenda 33a edició del Seminari «Aspectes Generals i d’investigació bàsica en càncer de mama» a càrrec del Dr. Luis Paz Ares
2019625Conferència a càrrec del Dr. Antoni Caralps i Riera, «Història crua d’una calumnia»
201957Recepció dels Acadèmics corresponents Dr. Jordi Bruix i Tudó i Dr. Joaquim Fernández i Solà
2019514Col·loqui de la secció 2ª, amb el títol «L’aprenentatge de l’error mèdic a la era de la Seguretat Clínica.”
2019521Sessió de la Primera Secció a càrrec dels Drs. Joaquim Callabed i Albert Biete
2019528Recepció Acadèmic Corresponent per premi Dr. Gonzalo Crespo i Conde (Premi Trasplantament 2019)
201949Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Ferran Barbé i Illa i Dra. Amàlia Lafuente i Flo
2019428Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre Dr. Bonaventura Clotet i Sala
201935Sessió de la Secció Tercera (Cirurgia) : Actualització en Ginecologia
2019127Sessió inaugural de curs 2019
2019129Col.loqui sobre el tema “¿LA IATROGENIA NACE O SE HACE?: LA FORMACIÓN COMO ANTÍDOTO.”
20201222Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Ferran Guedea i Edo i Dr. Marià Monzo i Planella
2020113Sessió Extraordinaria «IN MEMORIAM»
2020225Col·loqui «CAP A LA CURACIÓ DEL CÀNCER DE PULMÓ»
2020126Sessió inaugural de curs 2020
2021112Sessió Extraordinaria In Memoriam
20211019Recepció acadèmics corresponents Dr. Ramon Estruch i Riba i Dr. Armando López i Guillermo
20211020Presentació del llibre «Contribució dels metges Catalans a la història de la medicina. Una visió a través dels epònims» (publicat en anglès) Activitat Externa
20211024Recepció de l’acadèmic electe Dr. Àlvar Agustí i Garcia-Navarro
2021917-18XXIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana
202176Conferència “LA SALUD SEXUAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: UN DRET HUMÀ”, a càrrec de la Dra. Myriam Ponsa i Masana
202166Recepció de l’Acadèmic electe Dr. Antoni Trilla i García
202168Recepció acadèmiques corresponents per Premi Fundació Catalana de Trasplantament 2020 i 2021
2021615Presentació del llibre “CIUTAT DE PROFESSIONS”
2021622Recepció acadèmics corresponents Dra. Montserrat Esquerda i Areste i Dr. Eduard Gratacós i Solsona
2021629Sessió de la Secció Segona : «Oncologia i Hematologia de precisió. Homenatge a la memòria de Josep Baselga, Acadèmic d’Honor»
2021516Recepció de l’Acadèmica Electa Dra. Lina Badimon i Maestro
2021518Recepció acadèmics corresponents Dr. Jaume Ordi i Majà i Dr. Jordi Vila i Estapé
2021525Recepció acadèmics coresponents Premi Professor Joaquín Barraquer 2020 i 2021
2021527Col·loqui secció Tercera : “TRASPLANTE DE ÚTERO: La última disrupción en trasplantes”
2021411Recepció de l’Acadèmica Electa Molt Il·ltre. Dra. Montserrat Espuña i Pons
2021413Sessió de la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques) : «Protonterapia a Catalunya»
202132Col·loqui Secció Tercera «Impacte de la pandèmia COVID-19 en la pràctica quirúrgica en els nostres hospitals»
2021321Recepció de l’Acadèmic electe Dr. Vicent Fonollosa i Pla
202127Recepció de l’Acadèmica Electa Dra. Francesca Pons i Pons
2021216Recepció acadèmics corresponents Dr. Francesc Carmona i Herrera i Dr. Josep M. Serra i Renom
2021223Recepció acadèmics corresponents Dr. Xavier Bonfill i Cosp i Dra. Anna Casanovas i Llorens
2021126Recepció dels acadèmics corresponents Dr. Josep M. Miró i Meda i Dr. Josep M. Ribera i Santasusana
2021131Sessió Inaugural de curs 2021
Scroll al inicio