Politica de Privadesa

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (en endavant, RAMC) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona, al carrer del Carme 47, CP 08001, titular de la pàgina web http://www.ramc.cat (la Web) i de la base o bases de dades de caràcter personal generades amb les dades subministrades pels usuaris.

2. FINALITATS DE TRACTAMENT

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPD), així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), les dades personals que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir degut a la seva relació amb nosaltres quedaran incorporades a les nostres bases de dades amb les següents finalitats:

(i) Gestió dels serveis de la RAMC i la seva Web: manteniment, compliment, desenvolupament i control dels serveis oferts per la RAMC.

(ii) Contacte: gestionar el seu contacte amb la RAMC ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, sol·licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

(iii) Registre: gestionar el seu registre, accés i ús de la part privada de la Web en què tractarem les seves dades per a la gestió, manteniment, compliment desenvolupament i control en funció de les finalitats per les quals ens les faciliti: borsa de treball, inscripció a cursos, inscripció a congressos i formació en general, tauler d’anuncis, aula virtual, fòrums, formularis virtuals, així com qualsevol altre servei que pugui existir.

(iv) Sobre els correus electrònics de tercers que puguin existir: estan a efectes informatius, no implica en cap cas l’existència de relacions entre la RAMC i el propietari del correu electrònic, ni l’acceptació i aprovació per part de la RAMC dels seus serveis ni de la seva política de privacitat, la RAMC no rebrà els correus que s´enviïn a aquestes adreces, i l´usuari en cas d´enviar un correu electrònic a aquestes adreces voldrà dir que ha acceptat les polítiques de privacitat que puguin existir en cada un d´ells.

(v) RSS: L’ús del servei d´RSS d’aquesta pàgina web es regirà per les condicions que estiguin allà exposades i en el seu defecte, per la política de privacitat i l´avís legal de la Web.

(vi) Formació: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin degut a la seva relació amb la RAMC s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació com alumne en el curs, jornada, seminari, màster, etc., que correspongui.

(vii) Borsa de Treball: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb la RAMC, seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió manteniment, compliment, desenvolupament i control de la Borsa de Treball.

(viii) Premis: les dades personals que se’ns faciliti per a publicar els guardonats amb algun dels premis que oferta la RAMC.

(ix) Podran existir d´altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que hi puguin aparèixer, les quals seran complementàries i en cas necessari, s´aplicarà la present política de privacitat.

3. PRINCIPIS SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

Quan tractem les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD i la nova LOPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques i que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només li requerirem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les que les requerim. Les mínimes possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament en funció de la finalitat per la que s’han sol·licitat, l’informarem del termini de conservació.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i de la seva confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús inadequat de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

4. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

El titular de les dades és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a la FUNDACIÓ, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en el formulari de contacte.

5. DADES QUE ES TRACTEN

Les dades que es tracten per part de la RAMC per a complir amb les finalitats especificades són:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, adreça, telèfon)
 • Dades bancàries (compte bancari).
 • Dades de característiques personals (estat civil, edad, estudis).

6. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per qualsevol altre mitjà, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part de la RAMC per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, la RAMC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

7. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Per a donar resposta a les sol·licituds formulades.
 • Fins que ja no siguin necessàries o pertinents pel fet que es van recollir.
 • Mentre no es sol·liciti la seva supressió.
 • Mentre s’hagi de complir amb les obligacions legals i tributàries pertinents.

8. DESTINATARIS ALS QUE ES COMUNICARAN O DELS QUE S’OBTENEN LES DADES

La RAMC garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

En cas d’existir una transferència internacional de dades, s’informarà expressament de la mateixa als interessats.

Per la seva part, la RAMC garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari és informat que el prestador podrà obtenir dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

9. NAVEGACIÓ I COOKIES

9.1. Definició i funció de les cookies

Què són les cookies? Una cookie o galeta és un arxiu que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web.

Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

9.2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides.

S’utilitzen cookies per l’idioma, pel gestor de continguts i pel manteniment de sessió quan és necessari. Si es desactiven aquestes cookies es podria no rebre correctament els continguts del lloc web.

Cookies analítiques: ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús del nostre web i sobre el seu contingut permet millorar els nostres serveis.

Cookies de xarxes socials externes: que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials.

9.3. Forma de desactivar o eliminar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

· Configuració per a Internet Explorer

· Configuració per a Mozilla Firefox

· Configuració per a Google Chrome

· Configuració per a Safari

En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

9.4. Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies

La informació obtinguda per les cookies és tractada per la REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA en que s’ha contractat la prestació del servei d’analítica amb Google Analytics on seguint el link podrà accedir a les seves condicions legals.

També pot ser que hi hagi complements d’altres proveïdors en que seguint els següents vincles podrà comprovar les condicions legals respecte a les cookies de cadascun d’ells:

· Facebook

· Youtube

9.5. Actualització de la política de cookies

És possible que per noves interpretacions realitzades per l’organisme regulador competent, jutges o tribunals, aquesta política de cookies pugui sofrir alguna modificació pel que es prega a l’usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

9.6. Xarxes socials

La RAMC posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb la RAMC a les xarxes socials) de les pàgines oficials de la RAMC a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l´avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d´Ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d´accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui les quals l´usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. La RAMC tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d´activitats de la RAMC o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l´activitat de la RAMC així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre. Per altre banda, la RAMC tractarà les dades i les imatges de les persones entrevistades de les que se’n faci difusió a través de les xarxes socials amb la finalitat de difondre el contingut de la entrevista.

9.6. Altres

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que  permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre de impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de vistes, punt d’accés, etc.

10. DRETS DE L’INTERESSAT

Els usuaris tindran els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament portabilitat de les dades, reconeguts en els articles de 13 a 18 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

· E-mail: secretaria@ramc.cat
· Escrit adreçat a: La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, C/ Carme 47, 08001-BARCELONA, lliurat personalment a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, o per correu postal.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

No obstant això, la RAMC podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual.

Scroll al inicio