Bibliografia Medical de Catalunya

Portada Autor Títol Població Editorial Any
Arnau de Vilanova Opera/Arnaldus de Villanova 15..
Arnau de Vilanova Arnaldi de Villa Noua Op[er]a vna cu[m]ipsius vita a domino Symphoriano Campegio Lió M. Guilhelmi Huyon 1520