Fundació Pere Virgili

Les seves funcions

La Fundació Pere Virgili es va constituir el 15 de maig de 1977. Eren membres i patrons fundadors de les següents entitats: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, Banc de Sabadell, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Fundació Dr. Antoni Esteve, Fundació Espriu, Fundació Mèdica Catalana, Fundació Puig, Fundació Uriach 1838 i Nestlé España S.A. El capital fundacional fou de 5.500.000 pessetes.

La finalitat principal de la Fundació Pere Virgili (FPV) és donar suport a les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, principalment en subvenció de les seves necessitats econòmiques per el manteniment de l’edifici, dotació d’estructures i manteniment de l’activitat científica.

Entre les activitats que l’Acadèmia desenvolupa de manera habitual la Fundació ha pres al seu càrrec, com a elements principals de suport, la col·laboració en l’edició de la Revista i la convocatòria de les Reunions Anuals que han de fixar la posició oficial de la corporació davant els problemes concrets més importants que afecten la nostra sanitat.

En aquest sentit ha obert una línia d’adhesions a la Fundació en tres nivells diferents: Els Membres Honorífics de la FPV que fan una aportació anual de 6000 euros. Els Protectors de la Fundació amb una aportació de 1500 euros l’any i els Amics de la Fundació amb una aportació anual de 300 euros.

Patrons fundadors de la Fundació Pere Virgili

· Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
· Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i de Balears
· Banc de Sabadell
· Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
· Fundació Dr. Antoni Esteve
· Fundació Espriu
· Fundació Mèdica Catalana
· Fundació Puig
· Fundació Uriach 1838
· Nestlé España S.A.

Scroll al inicio