Premis

Convocatòria de premis del curs 2024

 I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792. S’atorgarà al primer signant d’un treball relacionat amb la temàtica d’alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia, Ciències mèdiques socials i afins que hagi estat publicat a una revista indexada al Journal Citation Report (JCR). Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

II. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi) i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR). Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

III. PREMI DR. LLUÍS SAYÉ D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I HUMANITATS MÈDIQUES.

Aquest premi recull part de la tradició dels antics premis de Topografies Mèdiques, de Medicina i Sanitat Comarcals i del Doctor Lluís Sayé. S’atorgarà al primer signant d’un treball inèdit d’història de la medicina o sobre les humanitats relacionades amb la professió, en l’àmbit cultural de la llengua catalana o occitana. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

IV. PREMI AL MILLOR TREBALL FI DE GRAU

Aquest premi s’atorgarà al millor Treball de Fi de Grau de l’àmbit de les Ciències de la Salut defensat en una universitat catalana el curs anterior de la convocatòria del Premi. El treball presentat podrà ser un treball de recerca, bibliogràfic o similar que hagi obtingut una qualificació mínima de 8. Caldrà adjuntar un exemplar del TFG, la data de defensa i el document que certifiqui la qualificació obtinguda. La RAMC lliurarà el Diploma que acrediti al guanyador.

VII. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA (PART CLÍNICA, FÍSICA O BIOLÒGICA)
Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de medicina de Catalunya, i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR) durant l’any en curs o en els 2 anys previs a la lectura de la tesi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral.
Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Aquest premi vol distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòriaD’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

VI. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en l’any anterior a la convocatòria del Premi. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Per més detalls consultar la convocatòria a  FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 
 1. Poden optar-hi els titulats en Medicina i altres Ciències de la Salut o titulacions afins, espanyoles i estrangeres.
 2. No es podrà presentar un mateix treball a diferents premis de l’Acadèmia, ni simultàniament.
 3. El material sol·licitat a les bases de cada premi s’ha d’enviar, preferiblament en format PDF i per mitjans electrònics, a la Secretaria de l’acadèmia (secretaria@ramc.cat ). També s’accepetaran els enviaments postals al carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona. En ambdós casos, el termini de’admissió és fins a les 12:00 hores del dia 30 d’octubre de 2024 d’admissió és fins a 12h del dia 15 de no.
 4. En el cas del Premi Dr. Sayé d’Història de la Medicina i Humanitats Mèdiques, es presenteran dos sobres sota un mateix lema. El primer contindrà les dades d’identificació de l’autor/a i, al menys, una forma de contacte i, el segon, un llapis de memòria amb el treball en format PDF, sense cap tipus d’identificació que permeti reconeixer la autoria, ni al llapis ni al treball.
 5. La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya comunicarà els resultats de les deliberacions als participants abans del 15 de desembre de 2024 i els publicarà a la seva web. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte Inaugural de Curs 2025, que està previst a les 12:00 hores del diumenge 26 de gner del 2025.És obligada la presència del guardonat per recollir el premi.
 6. Tots els treballs restaran dipositats i conservats a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’ells sigui retornat. En el cas del Premi Dr. Sayé d’Història de la Medicina i Humanitats Mèdiques, el treball premiat passarà a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts.

Barcelona, març 2024

Premis atorgats a la Inaugural de Curs  2024 · convocatòria de premis de l’any 2023

 

1-Premi en honor a l’Acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo

.-Lema : “La càrrega mutacional del tumor a favor o en contra segons el tractament rebut”.- Article: “The association between tumor mutational burden and prognosisis dependent on treatment context”, Nature Genetics, vol. 53, gener 2021, pp. 11-15 premiada : Cristina Valero Mayor

2-Premi de la RAMC (tesi doctoral):

.-TesiContribituion of anti-NMDAencephalitis to Neurology and Psychiatry” ; presentada: Facultat de Medicina UB, 29 DE NOVEMBRE DE 2022.-premiada: Mar Guasp i Verdaguer.

3-Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit de l’Oncologia Radioteràpica (part clínica, física o biològica:)

.-premiats:

Carlos Muñoz Montplet (UdG).-“Impacte del càlcul de la dosi absorbida en radioteràpia externa mitjançant un nou algoritme basat en la solució de l’equació de Boltzmann”;

María Laplana i Torres (UB).-“Irradiació parcial de mama con braquiterapia clàssica y moderna como tratamiento del càncer de mama

4-Premi Professor Joaquin Barraquer

treball: Müller glia fused with adult stem cells undergo neural differentiation in human retinal models. EBioMedicine, 77,.-premiada: Maria Pia Cosma.

5-Premi Fundació Catalana de Trasplantament

.-Article “A prospective controlled, randomized clinical trial of kidnay transplant recipients developed personlized tracrolimus dosing model-based Bayesian Prediction”, Kidney Int, 2023 oct.: 104 (4), pp. 840-850.-premiada: Núria Lloberas i Blanch

Convocatòria de premis del curs 2023

 I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792. S’atorgarà al primer signant d’un treball relacionat amb la temàtica d’alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia, Ciències mèdiques socials i afins que hagi estat publicat a una revista indexada al Journal Citation Report (JCR). Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

II. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi) i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR). Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

III. PREMI DR. LLUÍS SAYÉ D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I HUMANITATS MÈDIQUES.

Aquest premi recull part de la tradició dels antics premis de Topografies Mèdiques, de Medicina i Sanitat Comarcals i del Doctor Lluís Sayé. S’atorgarà al primer signant d’un treball inèdit d’història de la medicina o sobre les humanitats relacionades amb la professió, en l’àmbit cultural de la llengua catalana o occitana. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

IV. PREMI AL MILLOR TREBALL FI DE GRAU

Aquest premi s’atorgarà al millor Treball de Fi de Grau de l’àmbit de les Ciències de la Salut defensat en una universitat catalana el curs anterior de la convocatòria del Premi. El treball presentat podrà ser un treball de recerca, bibliogràfic o similar que hagi obtingut una qualificació mínima de 8. Caldrà adjuntar un exemplar del TFG, la data de defensa i el document que certifiqui la qualificació obtinguda. La RAMC lliurarà el Diploma que acrediti al guanyador.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Aquest premi vol distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòriaD’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET.

Per motius aliens a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el Premi Professors Salvador i Josep-Maria Gil-Vernet queda ANUL·LAT.  

Els treballs enviats a la RAMC no podran ser valorats pel premi en aquesta convocatòria.

VI. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en l’any anterior a la convocatòria del Premi. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Per més detalls consultar la convocatòria a  FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

VII. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA (PART CLÍNICA, FÍSICA O BIOLÒGICA)
Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de medicina de Catalunya, i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR) durant l’any en curs o en els 2 anys previs a la lectura de la tesi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral.
Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 1. Poden optar-hi tots els titulats en Medicina i altres Ciències de la Salut o titulacions afins, espanyols i estrangers.
  No poden optar-hi els Acadèmics Numeraris ni el Acadèmics Corresponents de l’Acadèmia.
 2. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 3. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 4. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a 12h del dia 15 de novembre de 2023.
 5. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 6. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2024 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.

Barcelona, 18 d’abril de 2023

Convocatòria de premis del curs 2023

 I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792. S’atorgarà al primer signant d’un treball relacionat amb la temàtica d’alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia, Ciències mèdiques socials i afins que hagi estat publicat a una revista indexada al Journal Citation Report (JCR). Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

II. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi) i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR). Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

III. PREMI DR. LLUÍS SAYÉ D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I HUMANITATS MÈDIQUES.

Aquest premi recull part de la tradició dels antics premis de Topografies Mèdiques, de Medicina i Sanitat Comarcals i del Doctor Lluís Sayé. S’atorgarà al primer signant d’un treball inèdit d’història de la medicina o sobre les humanitats relacionades amb la professió, en l’àmbit cultural de la llengua catalana o occitana. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

IV. PREMI AL MILLOR TREBALL FI DE GRAU

Aquest premi s’atorgarà al millor Treball de Fi de Grau de l’àmbit de les Ciències de la Salut defensat en una universitat catalana el curs anterior de la convocatòria del Premi. El treball presentat podrà ser un treball de recerca, bibliogràfic o similar que hagi obtingut una qualificació mínima de 8. Caldrà adjuntar un exemplar del TFG, la data de defensa i el document que certifiqui la qualificació obtinguda. La RAMC lliurarà el Diploma que acrediti al guanyador.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Aquest premi vol distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòriaD’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET.

Per motius aliens a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el Premi Professors Salvador i Josep-Maria Gil-Vernet queda ANUL·LAT.  

Els treballs enviats a la RAMC no podran ser valorats pel premi en aquesta convocatòria.

VI. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en l’any anterior a la convocatòria del Premi. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Per més detalls consultar la convocatòria a  FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

VII. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA (PART CLÍNICA, FÍSICA O BIOLÒGICA)
Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de medicina de Catalunya, i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR) durant l’any en curs o en els 2 anys previs a la lectura de la tesi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral.
Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 1. Poden optar-hi tots els titulats en Medicina i altres Ciències de la Salut o titulacions afins, espanyols i estrangers.
  No poden optar-hi els Acadèmics Numeraris ni el Acadèmics Corresponents de l’Acadèmia.
 2. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 3. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 4. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a 12h del dia 15 de novembre de 2023.
 5. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 6. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2024 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.

Barcelona, 18 d’abril de 2023

Convocatòria de premis del curs 2022

Premis atorgats convocatòria 2022 · corresponent a la convocatòria de premis de l’any 2022

I.PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia –
Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II.PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS

Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV.PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI.PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET

Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia

Dotació: Mil euros
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2020 i el 30-IX-2021. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 1.  Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
 2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del divendres 28 d’octubre de 2022.
 6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2023 (darrer diumenge del mes de gener, dia 29). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà pel “Premi Professor Joaquín Barraquer” i “Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament“ ; el títol es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia. Pels restants premis es concedirà un diploma de premiat.

Barcelona, 30 de gener de 2022

Josep A. Bombí – President 

Jordi Palés i Argullós – Secretari General

Premis atorgats convocatòria 2021

Corresponent a la convocatòria de premis de l’any 2021

1. Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya :

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Dra. Yolanda Jimenez Capel, títol : “Evaluación de la situación del Burnout, reactividad al estrés y de la calidad de vida professional de los residentes de anestesiologia de Cataluña”,

2.Premi professor Joaquín Barraquer :

CONCEDIT AL millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

Dr. Juan P. Álvarez de Toledo, lema: “Músic, títol: “Long-term anatomical and funtional outcomes after autokeratoplasty

3.Premi Fundació Trasplantament :

Concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2020 i el 30-IX-2021.

 Dra. Joana Ferrer i Fabregat, títol :“Limited tumour progression beyond Milan criteria while on the waiting list does not result in unacceptable impairment of survival

Convocatòria de premis del curs 2021

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia – Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS

Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP MARIA GIL VERNET 

Distingir el millor treball publicat en revistes nacionals o estrangeres, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI. PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2020 i el 30-IX-2021.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 2. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 3. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 4. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del divendres 29 d’octubre de 2021.
 5. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 6. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2022 (darrer diumenge del mes de gener, dia 30). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 9. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà pel «Premi professors Salvador i Josep-Maria Gil Vernet», “Premi Professor Joaquín Barraquer” i “Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament“ ; el títol es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia. Pels restants premis es concedirà un diploma de premiat.

Barcelona, 31 de gener de 2021

Josep A. Bombí – President 

Jordi Palés i Argullós – Secretari General

Premis atorgats convocatòria 2020

Corresponent a la convocatòria de premis de l’any 2020

PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC Dr. SALVÀ i CAMPILLO :

Treball premiat : “Revisión de serie de 180 casos de pacientes anticoagulados que sufren hematomas a tensión : revisión de 4 opciones terapéuticas y propuesta de algoritmo”.  Autor : Dra. Elena García Vilariño 

PREMI DE MEDICINA i SANITAT COMARCALS

DESERT

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

DESERT

PREMI DEL Dr. LLUÍS SAYÉ

DESERT

PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR I JOSEP MARIA GIL-VERNET

DESERT

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT:

Treball premiat: “Use of tocilizumab in kidney transplant recipents with COVOD-19″” . Autor: Dra.  Maria José Pérez Sáez

PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER:

Treball premiat : «Osteo-odonto-, Tibial bone and Boston keratoprosthesis in clinically comparable cases of chemical injury amd autoimmune disease”. Autor : Dra. Maria Fideliz de la paz

Convocatòria de premis del curs 2020

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO 

Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia – Ciències mèdiques socials i afins. És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS 

Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

 Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ 

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER 

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET 

Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia.
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT 

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període i condicions establertes per la convocatòria de la FCT. http://www.sctransplant.org/indexcat.html
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

 1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
  No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 2. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 3. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 4. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del divendres 30 d’octubre de 2020.
 5. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 6. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2021 (diumenge 31 de gener 2021 a les 12h). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 9. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia.

Barcelona, 26 de gener de 2020

Josep A. Bombí – President 

Jordi Palés i Argullós – Secretari General

Premis atorgats convocatòria 2019

Corresponent a la convocatòria de premis de l’any 2019

PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC Dr. SALVÀ i CAMPILLO :

Treball premiat : “Los intrépidos abren camino que más tarde recorren los sabios”; “Células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo para uso clínico: estudio experimental para optimización de métodos de procesamiento del lipoaspirado”.  Autor : Dr. Enrique Salmerón González

PREMI DE MEDICINA i SANITAT COMARCALS

DESERT

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA :

Treball premiat : “Vinyet” ; “Evaluación de las alteracions de la coagulación de los donantes a corazón parado, su relación con la viabilidad de los injertos hepáticos y possibles acciones terapéuticas”. Autor: Dra. Marina Vendrell i Jordà

PREMI DEL Dr. LLUÍS SAYÉ

DESERT

PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR I JOSEP MARIA GIL-VERNET:

Treball premiat : “Entendiendo el camino” ; “Accuracy of serum luteinizing hormone and serum testosterone measurements to assess the efficacy of medical castration in prostate cancer patients”. Autor : Dr. Juan Morote

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT:

Treball premiat: “Normothermic regional perfusion vs. Super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation” (J Hepatol 2019 Apr; 70 (4): 658-665). Autor: Dra. Amèlia Judith Hessheimer

PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER:

Treball premiat : “Autum” ; “Comparison of long-term results between osteo-odonto-keratoprosthesis and tibial bone keratoprosthesis”. Autor : Dr. Victor Charoenrook

Convocatòria de premis del curs 2019

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO
Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia –
Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS 

Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina
de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre
document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o
corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic
Corresponent.

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET

Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia.
Dotació: Mil euros
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic
Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre
trasplantament publicat en el període i condicions establertes per la convocatòria de la
FCT. http://www.sctransplant.org/indexcat.html
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic
Corresponent.

 1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
 2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del dimarts 31 d’octubre de 2019.
 6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institución s’ha fet el treball.
 8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2020 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia.

Barcelona, 27 de gener de 2020

Josep A. Bombí – President 

Jordi Palés i Argullós – Secretari General

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Convocatòria de premis del curs 2018

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia – Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS

Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET

Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia.

Dotació: Mil euros
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2017 i el 30-IX-2018.

D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
 2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del dimarts 31 d’octubre de 2017.
 6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2019 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia.

Barcelona, 28 de gener de 2018

Josep A. Bombí – President 

Jordi Palés i Argullós – Secretari General

Premis atorgats convocatòria 2017

Corresponents a la convocatòria de l’any 2017, s’han atorgat el següents premis, durant l’acte inaugural de curs el dia 28 de gener de 2018.

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Es concedeix a tesis doctorals presentades i llegides en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya dins de l’any natural anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat a la tesi titulada : “El VIH des d’una perspectiva de Salut Global”, llegida el 12 de desembre de 2016 a la facultat de Medicina de la UB i qualificada d’excel·lent cum laude, presentada pel Dr. CÉSAR VELASCO I MUÑOZ

PREMI PROFESSOR LLUÍS SAYÉ

 El Premi es concedeix a l’estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

S’ha atorgat al treball amb el lema : “Arnau de Vilanova” i amb el títol de “Fragments de la vida i obra de l’oftalmòleg Hermenegildo Arruga”, presentat pel Dr.JOSEP Mª SIMÓN I CASTELLVÍ

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Es concedeix a un autor espanyol que consti com a primer signant d’un article sobre transplantament, publicat en el curs de l’any anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat al treball: Posttransplant peripheral blood donor–specific interferon-y enzymelinked immunes spot assay differentiates risk of subclinical rejection and de novo donor-specific alloantibodies in kidney transplant recipients”: publicat a la revista Kidney International (2017), 92, 201-213, essent el seu primer autor a la Dra. ELENA CRESPO I JIMENO

Barcelona, 28 de gener de 2018

Scroll al inicio