Congrés d’Història de la Medicina Catalana

XXII Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Sabadell, 10 i 11 Novembre 2023).

El XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana se celebrarà a Sabadell els dies 10 i 11 de novembre de 2023.

L’organització, a càrrec de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC; https://ramc.cat/) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM; https://www.historiamedicina.cat/), compta amb el recolzament de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i de la seva Filial del Vallés Occidental, amb seu a Sabadell.

Des de fa mesos el Comitè Organitzador (CO), el Comitè Científic (CC) i el Comitè de Suport Local estan treballant en la preparació del congrés, que comptarà amb conferències, simposis, taules rodones, sessions monogràfiques i comunicacions científiques, així com amb un programa cultural addicional. En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut (odontologia, farmàcia, veterinària, infermeria, etc.).

El lema del congrés és: “La història en ciències de la salut: del passat al present per projectar el futur”.

 • IDIOMES
  Els idiomes oficials del congrés són el català i l’aranès, però s’acceptaran també presentacions,
  comunicacions, pòsters i films curts en castellà, francès, portuguès, italià o anglès.
 • PRESENTACIÓ DE TREBALLS: COMUNICACIONS ORALS, PÒSTERS I FILMS CURTS
  La presentació de resums per a la presentació de treballs al congrés (comunicacions orals, pòsters
  i films curts) està oberta fins el dia 18 de juny de 2023.
 1. Los trabajos deben ser investigaciones originales, sobre historia de la medicina, enfermería, farmacia, odontología, veterinaria y otras ciencias de la salud de nuestro país.
 2. Todos los resúmenes serán sometidos a la valoración del CC, que decidirá los trabajos que pueden presentarse durante el Congreso.
 3. Los autores tendrán que indicar qué tipo de presentación prefieren, comunicación oral, póster o film corto.
 4. El CC puede recomendar a los autores la modalidad de presentación.
 5. Los resúmenes deben presentarse en soporte informático (Microsoft Word) y deben enviarse por correo electrónico a la Secretaría del Congreso (secretaria@ramc.cat). La redacción debe ajustarse al formato que se adjunta ( normas resúmenes (PDF) ).
 6. En el resumen debe constar el título y los nombres de los autores, y también si se quiere presentar como una comunicación oral, un filme corto o en forma de póster.
 7. La extensión del resumen no puede exceder de 3.500 caracteres con espacios, en tipografía Times New Roman, cuerpo 11 (aproximadamente 30 líneas de texto).
 8. Para la presentación de los trabajos, al menos uno de los firmantes deberá estar formalmente inscrito en el Congreso.
 9. Todos los trabajos presentados en el Congreso que reúnan los requisitos optarán a los premios de la Sociedad Catalana de Historia de la Medicina (https://www.historiamedicina.cat/): Premio “Dr. Lluís Comenge i Ferrer”, a la mejor comunicación oral, y Premio “Dr. Antoni Cardoner i Planas” (autor joven), a la mejor comunicación oral de un autor joven (hasta 30 años).
 10. Los resúmenes de los trabajos aceptados se publicarán en el libro de resúmenes que se editará y será entregado a los asistentes al inicio del congreso. Habrá la posibilidad de editar un libro de actas, en el que se publicará el texto completo de los trabajos presentados durante el congreso; los autores que lo deseen podrán enviar este texto, siguiendo unas normas y plazos que se anunciarán oportunamente.

Barcelona, ​​15 de mayo de 2023

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM) anuncien la celebració del XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de novembre de 2023, a Sabadell, amb el suport de les Filials del Vallès Occidental i del Vallès Oriental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB).

En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb el més alt grau de participació de totes les persones interessades en el tema.
La RAMC, l’SCHM i el Comitè Organitzador (CO), juntament amb el Comitè de Suport Local i el Comitè Científic hi estem treballant des de fa temps. Ben aviat us farem arribar informació detallada sobre diferents aspectes relacionats amb el Congrés, així com sobre la inscripció i la presentació de treballs. Us avancem que el període per a la recepció de resums de comunicacions, pòsters i films curts estarà obert fins al dia 31 de maig de 2023.

En cas d’estar interessat/da en participar en aquest Congrés, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la Secretaria Tècnica del Comitè Organitzador (secretaria@ramc.cat, tel. 93 317 16 86).

Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració i participació.

(Barcelona, 15 de març de 2023)

XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona, 18 i 19 Setembre 2021)

Commemorarem els 50 anys del Primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona/Montpeller, juny 1970) i els 250 anys de la fundació de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1770-2020).

En aquesta segona circular trobaran les normes de publicació, la butlleta d’inscripció i els terminis de presentación:

· Segona circular i butlleta discripció (pdf)

· Tercer circular (pdf)

· Quarta circular (pdf)

· Programa provisional (pdf)

· Sisena circular (pdf)
Nova data proposada pel setembre del 2021 per la celebreció del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana.

Scroll al inicio