Catàlegs

Llibres de registre manuscrit dels Lligalls de la RAMC

Llibres de registre manuscrit dels Lligalls de la RAMC

Lluís Suñé (1909-1913). Revisió Sebastià Montserrat (1951)

Tom Lligall Any
Tom 1 Lligall 1 1768 Tom 1. Lligall Núm. 1, 1768 a 1800
Tom 1 Lligall 2 1800 Tom 1. Lligall Núm. 2, 1800 a 1808
Tom 1 Lligall 3 1813 Tom 1. Lligall Núm. 3, 1813 a 1819
Tom 1 Lligall 4 1820 Tom 1. Lligall Núm. 4, 1820 a 1821
Tom 1 Lligall 5 1822 Tom 1. Lligall Núm. 5, 1822 a 1823
Tom 1 Lligall 6 1824 Tom 1. Lligall Núm. 6, 1824 a 1828
Tom 1 Lligall 7 1829 Tom 1. Lligall Núm. 7, 1829 a 1830
Tom 1 Lligall 8 1831 Tom 1. Lligall Núm. 8, 1831 1ª semestre
Tom 1 Lligall 9 1831 Tom 1. Lligall Núm. 9, 1831 2º semestre
Tom 1 Lligall 10 1832 Tom 1. Lligall Núm. 10, 1832 1ª semestre
Tom 1 Lligall 11 1832 Tom 1. Lligall Núm. 11, 1832 2º semestre
Tom 1 Lligall 12 1833 Tom 1. Lligall Núm. 12, 1833
Tom 2 Lligall 13 1834 Tom 2. Lligall Núm. 13, 1834
Tom 2 Lligall 14 1834 Tom 2. Lligall Núm. 14, 1834 Epidèmia de Còlera
Tom 2 Lligall 15 1835 Tom 2. Lligall Núm. 15, 1835 1º Semestre 1ª trimestre
Tom 2 Lligall 16 1835 Tom 2. Lligall Núm. 16, 1835 1º Semestre 2ª trimestre
Tom 2 Lligall 17 1835 Tom 2. Lligall Núm. 17 1835 2º Semestre
Tom 2 Lligall 18 1836 Tom 2. Lligall Núm. 18 1836 1º part
Tom 2 Lligall 18 1836 Tom 2. Lligall Núm. 18 1836 2º part
Tom 2 Lligall 19 1837 Tom 2. Lligall Núm. 19 1837
Tom 2 Lligall 20 1838 Tom 2. Lligall Núm. 20 1838
Tom 3 Lligall 21 1839 Tom 3. Lligall Núm. 21 1839 1º part
Tom 3 Lligall 21 1839 Tom 3. Lligall Núm. 21 1839 2º part
Tom 3 Lligall 22 1840 Tom 3. Lligall Núm. 22 1840 1º part
Tom 3 Lligall 22 1840 Tom 3. Lligall Núm. 22 1840 2º part
Tom 3 Lligall 23 1841 Tom 3. Lligall Núm. 23 1841
Tom 3 Lligall 24 1842 Tom 3. Lligall Núm. 24 1842
Tom 3 Lligall 25 1843 Tom 3. Lligall Núm. 25 1843
Tom 3 Lligall 26 1844 Tom 3. Lligall Núm. 26 1844
Tom 3 Lligall 27 1845 Tom 3. Lligall Núm. 27 1845
Tom 3 Lligall 28 1846 Tom 3. Lligall Núm. 28 1846
Tom 4 Lligall 29 1847 Tom 4. Lligall Núm. 29 1847
Tom 4 Lligall 30 1848 Tom 4. Lligall Núm. 30 1848
Tom 4 Lligall 31 1849 Tom 4. Lligall Núm. 31 1849
Tom 4 Lligall 32 1850 Tom 4. Lligall Núm. 32 1850
Tom 4 Lligall 33 1851 Tom 4. Lligall Núm. 33 1851
Tom 4 Lligall 34 1852 Tom 4. Lligall Núm. 34 1852
Tom 4 Lligall 35 1853 Tom 4. Lligall Núm. 35 1853
Tom 4 Lligall 36 1854 Tom 4. Lligall Núm. 36 1854
Tom 4 Lligall 37 1855 Tom 4. Lligall Núm. 37 1855
Tom 4 Lligall 38 1856 Tom 4. Lligall Núm. 38 1856
Tom 4 Lligall 39 1857 Tom 4. Lligall Núm. 39 1857
Tom 5 Lligall 40 1858 Tom 5. Lligall Núm. 40 1858
Tom 5 Lligall 41 1859 Tom 5. Lligall Núm. 41 1859
Tom 5 Lligall 42 1860 Tom 5. Lligall Núm. 42 1860
Tom 5 Lligall 43 1861 Tom 5. Lligall Núm. 43 1861
Tom 5 Lligall 44 1862 Tom 5. Lligall Núm. 44 1862
Tom 5 Lligall 45 1863 Tom 5. Lligall Núm. 45 1863
Tom 5 Lligall 46 1864 Tom 5. Lligall Núm. 46 1864
Tom 5 Lligall 47 1865 Tom 5. Lligall Núm. 47 1865 1a. semestre
Tom 5 Lligall 47 bis 1865 Tom 5. Lligall Núm. 47 bis 1865 2a. semestre, 1a part
Tom 5 Lligall 47 bis 1865 Tom 5. Lligall Núm. 47 bis 1865 2a. semestre, 2a part
Tom 5 Lligall 48 1866 Tom 5. Lligall Núm. 48 1866 1a part
Tom 5 Lligall 48 1866 Tom 5. Lligall Núm. 48 1866 2a part
Tom 5 Lligall 48 1866 Tom 5. Lligall Núm. 48 1866 3a part
Tom 5 Lligall 49 1867 Tom 5. Lligall Núm. 49 1867 1a part
Tom 5 Lligall 49 1867 Tom 5. Lligall Núm. 49 1867 2a part
Tom 5 Lligall 49 1867 Tom 5. Lligall Núm. 49 1867 3a part
Tom 5 Lligall 50 1868 Tom 5. Lligall Núm. 50 1868 1a part
Tom 5 Lligall 50 1868 Tom 5. Lligall Núm. 50 1868 2a part
Tom 5 Lligall 50 1868 Tom 5. Lligall Núm. 50 1868 3a part
Tom 5 Lligall 51 1869 Tom 5. Lligall Núm. 51 1869 1a part
Tom 5 Lligall 51 1869 Tom 5. Lligall Núm. 51 1869 2a part