Portal de Transparència

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, com a corporació de dret públic adscrita a la Conselleria de Justícia, ha adoptat les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

1. Portal de Transparència
2. Organització
2.1. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

2.1.1. Presentació

2.1.2. Marc Normatiu

2.1.3. Estatuts i reglament vigents

2.1.3.1. Estatuts de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

2.1.3.2. Reglament de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

2.1.4. Convocatòries de places d’Acadèmic Numerari

2.1.5. Memòries acadèmiques

Curs 2019Curs 2018 ; Curs 2017 ; Curs 2016

2.1.6. Relació d’acords presos en els Plens de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

2019, 2018, 2017, 2016

2.1.7. Memòries financeres

2.1.6.1. Comptes

2019 ; 2018 

 
2.2. Fundació Pere Virgili

2.2.1. Marc Normatiu

2.2.2. Estatuts  de la Fundació Pere Virgili

Resolució de l’aprobació dels estatuts

Estatuts vigents

2.2.3. Presentació

2.2.4. Registre Conselleria de Justícia

Guia d’entitats. Departament de Justícia

2.2.4. Patronat

Organs directius 

2.2.5. Comptes

2019 ;  2018 ; 2017 ; 2016

3. Subvencions
3.1. Departament de Salut

3.1.1. Convocatòries

3.1.2. Resolucions de concessió

3.2. Departament de Justícia

3.2.1. Convocatòries

3.2.1.1. Convocatòria pública a la concessió de subvencions adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les activitats de les acadèmies 2015

3.2.1.2. Conveni de col·laboració Departament de Justícia i la fundació bancària La Caixa, per al foment de les activitats de les acadèmies de Catalunya

3.2.2. Resolucions de concessió

3.2.2.1. RESOLUCIÓ JUS/2340/2015, de 16 d’octubre, per la qual s’atorguen subvencions per finançar despeses de funcionament i desenvolupament d’activitats de les acadèmies

3.3. Diputacio de Barcelona

Pla director de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Projecte

Primera fase (2019) ; Concessió ;

Segona fase (2020) , primera etapa ; Concessió ;

Segona fase, segona etapa (2021) ; Concessió ;

          3.4. Ministerio de Cultura y Deporte
Scroll al inicio