PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES PEL MES D’OCTUBRE / NOVEMBRE 2022

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES PEL MES D’OCTUBRE 2022

Octubre:

Diumenge 2 d’octubre, a les 12 h. , Sessió d’Ingrés Acadèmic Electe del Dr. Albert Biete i Solà (Secció Primera Biete i Solà, Albert (electe) – “LA CULTURA I LA CIÈNCIA SÓN ARMES PER LA PAU » (ramc.cat) ), «Les radiacions ionitzants en la radioterapèutica i la docenència». Respondrà en nom de l’acadèmia l’Acadèmica Numeraria Dra. Francesca Pons i Pons.

Dimarts 4 d’octubre, a les 19 h. , Sessió de Recepció dels Acadèmics Corresponents adscrits a la Secció Tercera (Cirurgia) Dr. Manuel Pera i Roman, «Millorar la qualitat assistencial a la cirurgia del càncer digestiu: l´experiencia del Registre Espanyol EURECCA de Cancer Esofagogástric» ( Pera i Román, Manuel – “LA CULTURA I LA CIÈNCIA SÓN ARMES PER LA PAU » (ramc.cat) ) i Dr. Josep Fuster i Obregón, «Tractament quirúrgic de l’hepatocarcinoma» ( Pera i Román, Manuel – “LA CULTURA I LA CIÈNCIA SÓN ARMES PER LA PAU » (ramc.cat) )

Dimarts 18 d’octubre, a les 19 h. , Sessió «Premi en honor de l’Acadèmic Francesc Salvà i Campillo» (Convocatòria 2019 i 2020) Dr. Enrique Salmerón Gonzàlez, pel treball «Células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo para uso clínico: estudio experimental para optimización de métodos de procesamiento del lipoaspirado» i Dra. Elena García Vilariño, pel treball «Revisión de serie de 180 casos de pacientes anticoagulados que sufren hematomas a tensión : revisión de 4 opciones terapéuticas y propuesta de algoritmo» .

Dimarts 25 d’octubre, a les 18h. 30 , Sessió Centenaris, 1.Dr. Lluís Guerrero i Sala, acadèmic numerari de la RAMC“Natalicis d’acadèmics més que centenaris: Carles Nogués Pedrol (n. 1752), Joan  Magaz Jaime (n. 1822), Pere Roqué Paganí (n. 1822), Josep Presta Corbera (n. 1822) i Carles Calleja Borja-Tarrius (n. 1872)”; 2.Dr. Jacint Corbella i Corbella, acadèmic numerari de la RAMC. “Elena Maseras: 150 anys de la primera dona matriculada en una facultat de medicina de l’Estat (1872)” ; 3. “Josep Laporte Salas (n. 1922)”*; 4.Dr. Antonio Alcaraz i Asensio, acadèmic numerari de la RAMC. “Josep Maria Gil-Vernet Vila (n. 1922)”; 5.Dr. Guillem López i Casasnovas, acadèmic numerari de la RAMC.“ Ramon Trias Fargas (n. 1922)» ; 6. Antoni Bayés de Luna, acadèmic numerari de la RAMC. “Miquel Torner Soler (n. 1922)”

* L’Acadèmia commemora enguany el centenari del naixement del Dr. Josep Laporte Salas. La seva glossa no s’inclourà en aquest acte perquè el dia 29 de novembre proper la RAMC li dedicarà una sessió monogràfica.

Novembre:

avançament del programa pel mes de novembre

Dimarts 8 de novembre, a les 19 h. , Sessió In Memòriam.

Diumenge 13 de novembre, a les 12 h. , Sessó d’Ingrés Acadèmic Electe Dr. Lluís Bohigas i Santasusagna.

Dimarts 15 de novembre, a les 19 h. , Sessió de Recepció d’acadèmiques correpsonents Dres. Eulàlia Baselga i Torres i Clara Prats i Soler.

Dimarts 29 de novembre, a les 18 h. , Sessió d’Homenatge al Dr. Josep Laporte i Salas.

 

 

 

Scroll al inicio