Acadèmics

Pera i Román, Manuel

2022

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció :  7 de febrer de 2022.

Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirurgia).

Ingrés : .

DADES ACADÈMIQUES: Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1982); Premi extraordinari llicenciatura (1983); Especialista Cirurgia Gral. i Aparell Digestiu (1988); Doctor en Medicina i Cirurgia (1988); Premi extraordinari doctorat (1992).

ACTIVITAT ASSISTENCIAL: Hospital Clìnic: Metge resident (1983-7); Metge adjunt (1988-96); Mayo Clinic: Senior Research Fellow (1990-1); Hospital Clínic: Especialiste Senior (1997-2001); Consultor (2002-4). Hospital del Mar: Cap de Secció (2004-act).

ACTIVITAT DOCENT:  Alumne Intern per oposició (UB, 1981-82); Professor Associat (UB, 1997-2004); Professor Associat (UAB, 2004-2007); Professor Titular (UAB, 2007-18); Catedràtic d´Universitat (UAB, 2018- ).

ACTIVITAT DE RECERCA: Tesis Doctorals : 13. Projectes de recerca : 16 (finançament competiu 14 ; finançament privat 2). Comunicacions a Congressos : 280 (nacionals, 151 ; internacionals, 129). Publicacions : 195 (capítols de llibre, 26 ; articles, 169). Factor impacte 631,450. Index H 37.

Índex de qualitat †Segons JCR de l’any de la publicació; * WOS 31/12/2021; # Google Scholar 31/12/2019 : Factor d’impacte 489,805. Nombre de citacions 6016 / 9118. Promig cites/treball 35, 6. Index H 37 / 45. Index i10 88.

ALTRES MÈRITS:

Àmbit científic: Premi Manuel Corrachan (Societat Catalana de Cirurgia); Premi Arias Vallejo (Investigació Mèdica); Premi Nacional de Cirurgia (Asociación Española de Cirujanos); Accéssit Premi Nacional de Cirurgia (Asociación Española de Cirujano).

Àmbit societari: Membre Societat Catalana de Cirurgia; Membre Asociación Española de Cirujanos; Membre International Surgical Group; Fellow Association of Surgeons of Great Britain & Ireland. Fellow European Surgical Association. President of European Society for Diseases of the Esophagus. Honorari Fellow Royal College of Surgeons of Edinburgh. Director International Society for Dieases of the Esophagus. Membre Mayo Alummi Association.

Àmbit institucional: Coordinador Unitat de Recerca Carcinogènesi esofagogàstrica IMIM. Director Docència Servei Cirurgia General i Digestiva Parc de Salut Mar. President Honorari Gimbernat Surgical Association (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra). Coordinador Spanish EURECCA Esophagogastric Cancer Registry.

Àmbit editorialAssociate Editor.– Diseases of Esophagus, Cirugia Española, Digestive Surgery. Revisor habitual.– Ann. Surg , Ann. Surg. Oncol. , Gut, J. Surg. Oncol., Eur. J. Surg. Oncol., World J. Surg. , Dig. Surg. , Gastroenterol. Hepatol. , Cir. Esp. , Rev. Esp. Enf. Dig. Membre Comité Editorial.-BJS, Cirugía Española, Rev. Chilena Cirugía, Rev. Esp. Enf. Dig.

Scroll al inicio