7/11/17 Sessió extraordinaria «IN MEMORIAM»

Sessió extraordinaria «IN MEMORIAM» (PDF)

 

El dimarts 7 de novembre de 2017, a les set del vespre, aquesta Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya, celebrarà sessió pública extraordinària “IN MEMORIAM”, en
record dels acadèmics numeraris últimament traspassats, Molt Il·ltre. Doctor,
Jesús González i Merlo
La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari, Dr. Xavier Iglesias i Guiu
Joan Rodés i Teixidor
La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari, Dr. Miquel Bruguera i Cortada.

De l’acadèmic d’Honor últimament traspassat, Molt Il·ltre.
Umberto Veronesi
La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari, Dr. Joan Viñas i Salas.

Així com dels acadèmics corresponents últimament traspassats, Molt Il·ltres. Doctors,
Rafael Battestini i Pons
La necrològica serà llegida per l’acadèmica numeraria, Dra. Edelmira Domènech i Llaberia.
Pere Lacasta i Mussons
La necrològica serà llegida per l’acadèmic numerari, Dr. Lluís Guerrero i Sala.

Mitja hora abans de l’hora enunciada, se celebrarà una missa pels acadèmics difunts.

L’Acadèmia us obre les portes i agrairà cordialment la vostra assistència.
El President                                               El Secretari General
Josep Antoni Bombí                                    Jordi Palés i Argullós

Scroll al inicio