12/11/17 Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio

Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio (PDF)

RECULL FOTOGRÀFIC (PDF)

El diumenge 12 de novembre de 2017, a dos quarts de set del vespre, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió pública extraordinària per a la
Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Antoni Alcaraz i Asénsio el qual llegirà el discurs prescrit pels Estatuts, que tractarà el tema:
“INNOVACIÓ EN CIRURGIA: UN VIATGE GUIAT PER LA PASSIÓ”

Li respondrà l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules.

Scroll al inicio