Acadèmics

Josa i Castells, Ferran

1973

17-06-1973. (Bilbao, 1912 – m. 10-12-1982). Enginyer de Camins, Canals i Ports. Cap de servei de Vialitat i sanejament de l’Ajuntament de Barcelona. Professor d’Enginyeria Sanitària a la UPC. Expert de l’OMS en sanejament ambiental. Vocal de 1979 fins a la seva mort.
DI: «La naturaleza, el medio ambiente y la salud». Resposta: Bel•larmí Rodríguez Arias

Scroll al inicio