Acadèmics

Cardoner i Planas, Antoni

1974

15-12-1974. (Barcelona, 05-06-1902 – B. 06-08-1984). Llicenciat en medicina el 1925. Amplià estudis a França i Anglaterra. Doctorat amb la tesi “Relaciones entre la medicina italiana y española en los albores del Renacimiento”. L’any 1936 va guanyar un premi pel seu treball “Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona”. De 1940 a 1943 va ser professor interí de fisiologia a la facultat de medicina de B. i el 1969-1970 fou ajudant d’història de la medicina. Professionalment es dedicà a la patologia digestiva, però fou sobretot investigador de la història de la medicina catalana, principalment de l’època medieval. Autor d’un text clàssic: «Història de la medicina a la Corona d’Aragó (1162-1479)» (B. 1973).
DI: «Huellas de la influencia árabe en la medicina medieval catalana». Resposta: Ramon Sarró

Scroll al inicio