Acadèmics

Azoy i Castañé, Adolf

1969

16-11-1969. (Barcelona, 09-12-1901 – (02-12-1988). Llicenciat el 1923, s’especialitzà a l’Instituto Rubio, de Madrid, féu estudis d’embriologia de l’oida interna. El 1929 fou pilot d’aviació i el 1936 era membre de l’Institut Psicotècnic i fou nomenat metge dels serveis aeronàutics de la Generalitat. El juliol de 1936 organitzà l’hospital de sang, com a annex al l’Hospital Clínic, a l’Escola del Treball del carrer d’Urgell. El 1940 feia neuro-otologia a l’Institut Neurològic Municipal. Catedràtic d’Oto-rino-laringologia de les universitats de Sevilla, 1953, i Barcelona el 1954, ambdues per oposició. Fou secretari de la facultat i director de l’Hospital Clínic. Féu estudis sobre la patologia aeronàutica i fou un dels col.laboradors inicials de l’Institut Psicotècnic. A l’Acadèmia va ser, de 1980 a 1983, secretari general adjunt.
DI: «Audiotrauma». Resposta: Llorenç Garcia Tornel

Scroll al inicio