8/6/2021 Renovació parcial de la Junta de Govern i Elecció d’Acadèmics Numeraris

Els fem saber que en el darrer ple d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Va tenir lloc, com marquen els Estatuts , la renovació parcial de la Junta de govern.

Després de les votacions, per cobrir els càrrecs de President, Tresorer, Vicesecretari, Vocal 1 i Vocal 2, aquests són els noms elegits:

Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre.

Dra. Carme Gomar i Sancho.

Dra. Maria Àngels Calvo i Torres.

Dr. Evarist Feliu i Frasnedo.

Dr. Josep Mª Lailla i Vicens.

 

D’acord amb aquests resultats la Junta de Govern pel període 2021-2023 queda constituïda per els següents membres:
President: Dr. Josep Antoni Bombí Latorre
Vicepresident: Dr. Miquel Vilardell Tarrés
Secretari General: Dr. Jordi Palés Argullós
Secretari d’actes: Dr. Jordi Sierra Gil
Vicesecretaria: Dra. Mª Àngels Calvo Torras
Tresorera: Dra. Carmen Gomar Sancho
Bibliotecari/Arxiver:-Dr. Lluis Guerrero Sala
Vocals Dr. Evarist Feliu Frasnedo
Dr. Antoni Esteve Cruella
Dr. Josep Mª Lailla Vicens

 

També va tenir lloc l’elecció de quatre acadèmics numeraris (una plaça per cada una de les quatre seccions). Han obtingut els vots suficients per ser elegits acadèmics electes els següents candidats:

Dr. Albert Biete i Solá (Secció Primera)

Dr. Josep Mª Argemí i Renom (Secció Segona)

Dr. Miquel Quer i Agustí (Secció Tercera)

Dr. Lluís Bohigas i Santasusagna (Secció Quarta)

Scroll al inicio