6/3/18 Sessió extraordinaria de presentació dels premis Fundació Barraquer 2012 i Lluís Sayé 2017

Sessió extraordinaria de presentació dels premis Fundació Barraquer 2012 i Lluís Sayé 2017 (PDF)

El dimarts 6 de març de 2018, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària de presentació dels premis Fundació Barraquer 2012 i Lluís Sayé 2017:

Dr. Daniel Vilaplana i Blanch, que llegirà el treball premiat en el Premi Fundació Barraquer 2012:
“Ranibizumab vs Bevacizumab vs combined Therapy PDT-Ranibizumab for the Treatment of Age-Related Macular Degeneration. One Year Follow-Up” (“Ètica en la degeneració macular associada a l’edat”)

Dr. Josep Mª Simon i Castellví, que llegirà el treball premiat en el Premi Lluís Sayé 2017:
“Fragments de la vida i l’obra de l’oftalmòleg Hermenegildo Arruga”

Els acolliran l’Acadèmic Corresponent Dr. Ricardo Casaroli i Marano i l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Lluís Guerrero i Sala.

Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.

Scroll al inicio