11/3/18 Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Mª Lailla i Vicens

Recepció Acadèmic electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Mª Lailla i Vicens(PDF)

El diumenge 11 de març de 2018, a dos quarts de set del vespre, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió pública extraordinària per a la

Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Lailla i Vicens el qual llegirà el discurs prescrit pels Estatuts, que tractarà el tema: DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS DEFECTES CONGÈNITS. CONSIDERACIONS ÈTIQUES I LEGALS DES DEL PUNT DE VISTA D’UN OBSTETRE.”

Li respondrà l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Xavier Iglesias i Guiu.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules.

L’Acadèmia us prega que vulgueu realçar la solemnitat de l’acte amb la vostra presència.

 

 

 

El President                                             El Secretari General

 

Josep Antoni Bombí                                       Jordi Palés i Argullós

Scroll al inicio