5/6/18 Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Eduard Escrich i Escriche i Dr. Salvador Navarro i Soto

Recepció Acadèmics Corresponents Dr. Eduard Escrich i Escriche i Dr. Salvador Navarro i Soto(PDF)

El dimarts 5 de juny de 2018, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:

Dr. Eduard Escrich i Escriche, que llegirà el treball:“Perquè?, com? i què? dels efectes dels lípids de la dieta sobre el càncer de mama. Aportacions originals del Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de mama.”

 

Dr. Salvador Navarro i Soto, que llegirà el treball:Mites en la cirurgia dels pacients politraumatitzats.

 

Els acolliran els Acadèmics Numeraris els Molt Il·ltres. Dr. Ramon Segura i Cardona i Dr. Laureà Fernàndez-Cruz i Pérez

 

Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.

 

Scroll al inicio