29/5/18 Recepció d’Acadèmiques Corresponents Dra. Elena Crespo i Jimeno i Dra. Montserrat Espuña i Pons

Recepció d’Acadèmiques Corresponents Dra. Elena Crespo i Jimeno i Dra. Montserrat Espuña i Pons (PDF)

Sessió d’ingrés organitzada conjuntament amb la Fundació Catalana de Trasplantament.

El dimarts dia 29 de maig de 2018, a les set del vespre, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària de recepció de les Acadèmiques corresponents:

Dra. Elena Crespo i Jimeno, la qual dissertarà sobre el tema que va ser objecte del premi, atorgat conjuntament per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Fundació Catalana de Trasplantament, per l’article: “Posttransplant peripheral blood donor-specific interferon-γ enzime-linked immunes spot assay differentiates risk of subclinical rejection and de novo donor-specific alloantibodies in kidney transplant recipients”

En el curs de la sessió se li farà entrega del premi, corresponent a l’any 2018, que s’atorga al millor article sobre trasplantament publicat l’any anterior.

Dra. Montserrat Espuña i Pons, acadèmica corresponent per elecció, adscrita a la secció tercera (Cirurgia), que llegirà el treball: Què canvia en la estructura i funció del sol pelvià durant l’embaràs?”

Les acolliran, el Dr. Francesc J. Moreso i Mateos, Vicepresident de la Fundació Catalana de Trasplantament, i l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Xavier Iglesias i Guiu.

Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.

Scroll al inicio