21/11/17 Recepció acadèmics corresponents Dr. Ricardo P. Casaroli-Marano i Dr. Vicenç Riambau i Alonso

Recepció acadèmics corresponents Dr. Ricardo P. Casaroli-Marano i Dr. Vicenç Riambau i Alonso (PDF)

 

El dimarts 21 de novembre de 2017, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels
Acadèmics Corresponents:
Dr. Ricardo P. Casaroli-Marano, Premi Professor Joaquin Barraquer, que llegirà
el treball: “Potential Role of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) for Cell-Based
Therapy of the Ocular Surface”.
Dr. Vicenç Riambau i Alonso, que llegirà el treball: “Tractament Endovascular
de l’aorta: història personal en la revolució de la Cirurgia Vascular”.

Els acolliran els Acadèmics Numeraris, Dr. Borja Corcóstegui i Guraya i Dr. Jordi
Palés i Argullós.

Scroll al inicio