XXII CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (Sabadell, 10 i 11 Novembre 2023)

El XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana se celebrarà a Sabadell els dies 10 i 11 de novembre de 2023.

L’organització, a càrrec de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC; https://ramc.cat/) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM; https://www.historiamedicina.cat/), compta amb el recolzament de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i de la seva Filial del Vallés Occidental, amb seu a Sabadell.

Des de fa mesos el Comitè Organitzador (CO), el Comitè Científic (CC) i el Comitè de Suport Local estan treballant en la preparació del congrés, que comptarà amb conferències, simposis, taules rodones, sessions monogràfiques i comunicacions científiques, així com amb un programa cultural addicional. En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut (odontologia, farmàcia, veterinària, infermeria, etc.).

El lema del congrés és: “La història en ciències de la salut: del passat al present per projectar el futur”.

 • IDIOMES
  Els idiomes oficials del congrés són el català i l’aranès, però s’acceptaran també presentacions,
  comunicacions, pòsters i films curts en castellà, francès, portuguès, italià o anglès.
 • PRESENTACIÓ DE TREBALLS: COMUNICACIONS ORALS, PÒSTERS I FILMS CURTS
  La presentació de resums per a la presentació de treballs al congrés (comunicacions orals, pòsters
  i films curts) està oberta fins el dia 18 de juny de 2023.

CONDICIONS GENERALS

 1. Los trabajos deben ser investigaciones originales, sobre historia de la medicina, enfermería, farmacia, odontología, veterinaria y otras ciencias de la salud de nuestro país.
 2. Todos los resúmenes serán sometidos a la valoración del CC, que decidirá los trabajos que pueden presentarse durante el Congreso.
 3. Los autores tendrán que indicar qué tipo de presentación prefieren, comunicación oral, póster o film corto.
 4. El CC puede recomendar a los autores la modalidad de presentación.
 5. Los resúmenes deben presentarse en soporte informático (Microsoft Word) y deben enviarse por correo electrónico a la Secretaría del Congreso (secretaria@ramc.cat). La redacción debe ajustarse al formato que se adjunta ( normas resúmenes (PDF) ).
 6. En el resumen debe constar el título y los nombres de los autores, y también si se quiere presentar como una comunicación oral, un filme corto o en forma de póster.
 7. La extensión del resumen no puede exceder de 3.500 caracteres con espacios, en tipografía Times New Roman, cuerpo 11 (aproximadamente 30 líneas de texto).
 8. Para la presentación de los trabajos, al menos uno de los firmantes deberá estar formalmente inscrito en el Congreso.
 9. Todos los trabajos presentados en el Congreso que reúnan los requisitos optarán a los premios de la Sociedad Catalana de Historia de la Medicina (https://www.historiamedicina.cat/): Premio “Dr. Lluís Comenge i Ferrer”, a la mejor comunicación oral, y Premio “Dr. Antoni Cardoner i Planas” (autor joven), a la mejor comunicación oral de un autor joven (hasta 30 años).
 10. Los resúmenes de los trabajos aceptados se publicarán en el libro de resúmenes que se editará y será entregado a los asistentes al inicio del congreso. Habrá la posibilidad de editar un libro de actas, en el que se publicará el texto completo de los trabajos presentados durante el congreso; los autores que lo deseen podrán enviar este texto, siguiendo unas normas y plazos que se anunciarán oportunamente.

Barcelona, ​​15 de mayo de 2023

Scroll al inicio