REALITZACIÓ DE LA SEGONA FASE DE LA SEGONA ETAPA DEL PLA DIRECTOR DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

SEGONA FASE-SEGONA ETAPA DEL PLA DIRECTOR DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA  :

Del Pla Director de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’està duen a terme aquest any 2021 la  Segona Fase-Segona Etapa: posada al dia de les instal·lacions segons projecte(PDF) de l’arquitecte Sr. Ramon Valls.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona(PDF) a través de la concessió d’una subvenció a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya que s’afeigeixen a les actuacions ja realitzades els anys 2019 i 2020

Diputació de Barcelona, institució de govern local – Diputació de Barcelona (diba.cat)

Scroll al inicio