FINALITZADA SEGONA FASE DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLA DIRECTOR DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

SEGONA FASE-PRIMERA ETAPA DEL PLA DIRECTOR DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA  :

Del Pla Director de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’ha FINALITZAT la

Segona Fase-Primera Etapa: posada al dia de les instal·lacions segons projecte(PDF) de l’arquitecte Sr. Ramon Valls.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona(PDF)

Scroll al inicio