Théodose Blondin

Admès com a membre corresponent de la RAM de Barcelona el 1860. Consta com a metge d’Argelés de Bigorra, als departament de Hautes-Pyrénées. Cal dir que a l’Acadèmia hi ha alguns corresponents francesos que havien enviat menòries sobre les aigües termals d’algunes poblacions pirinenques i d’altres llocs. El 1860 havia enviat un treball sobre obres de Stahl, traduïdes i comentades (Montpellier, 1860).

Scroll al inicio