Simon Jules Honorat

(Allos, Alpes-Hte-Provence, 03.04.1783 – Digne, Alp-Hte-Provence, 30.07.1852). metge, també té obra com a a naturalista i com a lingüista, estudiós de la llengua provençal. Membre adjunt corresponent nacional de l’Académie de Médecine, per la secció de medicina, elegit el 05.04.1825.

Scroll al inicio