Nathan Bonjudas

Esmentat també com a Nathan Judah ben Salomon. Metge jueu provençal del segle XIV, que va viure a Avignon o a Arles. Conegut principalment per la seva activitat de traductor de textos mèdicos de l’àrab a l’hebreu. Així: “Ha-Dibbur be-Yenot”, traducció abreujada del “De vinis” d’Arnau de Vilanova; “”Marashut- ha-Rosh”, un treball d’Ibn Wafid; “Kelal Kazer meha-Sammin ha-Nifradim”, traducció d’un text d’Ibn Abi Salt Umayya, de Dèmia; i un tractat de filosofia de Ghazali.

Scroll al inicio