Moshe ben Samuel inb Tibon

Jueu provençal del segle XIII. Sembla que cap el 1252-53 vivia a Marsella i després es traslladà a Montpeller, on va destacar com a traductor de diversos llibres a partir de l’àrab, entre ells de filosofia, matemàtiques i medicina, d’Averrois, el petit Canon d’Avicenna (1272), els Aforismes d’Hiipòcrates, amb comentaris de Maimònides, i bastants més. No sembla autor d’obra original.

Scroll al inicio