Michel Victor Pachon

(Clermont-Ferrand, 24.05.1867 – m. Bordeaix, 01.03.1939). Inicia els estudis a l’escola de medicina de Poitiers i el segon any ja va a París, on entra a treballar al laboratori de Fisiologia de Charles Richet. Fa la tesi “Recherches expérimentales et cliniques sur la fréquence et le rythme de la respiration”. En acabar exerceix un temps la medicina rural al departament de l’Orne. El 1895 guanya la plaça d’agregat de fisiologia de la facultat de Bordeus, on hi està nou anys. Torna a París i el 1912 guanya la càtedra de Fisiologia de Bordeus. Hàbil tècnicament, el 1909 introdueix un mètode precís per a la mesura de la pressió arterial, amb un aparell propi: oscil•lòmetre de Pachon, que té difussió universal, i es un dels clàssics de l’instrumental d’exploració durant dècades. Treballà activament en altres camps de la fisiologia, així la contracció muscular directa o reflexa, i alguns aspectes de la fisiologia dels nuclis grisos del cervell, juntament amb Paul Delmas-Marsalet. Membre associat nacional de l’Académie de Médecine, elegit 27.01.1931. Des del 1919 ja era corresponent nacional.

Scroll al inicio