Louis Rimbaud

(Montpellier, 07.06.1877 – id. 05.06.1967). Doctor el 1904, es dedicà inicialment a la microbiologia, que deixà aviat. Agregat el 1913, per la secció de medicina general. Professor de Patologia Mèdica i Clínica Propedèutica el 1922, i després de Clínica Mèdica, de 1932 fins el 1947, en que es jubilà. Es va dedicar a gairebé tota la patologia mèdica del seu temps, principalment a malalties infeccioses al començament (febre de Malta, tuberculosi), però després de manera predominant a les malalties del sistema nerviós. Autor d’un text important “Précis de neurologie”, 1933, que va tenir cinc edicions en pocs anys. Membre corresponent nacional de l’Académie de Médecine, per la divisió de medicina , elegit el 05.12.1944. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona

Scroll al inicio