Jean Olmer

(Marsella, 30.06.1904 – Marsella, 15.03.1972). Fill del professor David Olmer, clínic, va fer els estudis a Marsella, i el 1934 és metge dels hospitals. Empresonat quan la guerra, pogué passar a la clandestinitat. Agregat el 1946, el 1947 és catedràtic de Clíinica Mèdica Terapéutica, a l’hospital de la Concepció. Per l’estudi postgrau va reunir unes Jornades anuals de Clínica Mèdica i terpaùtica, des del 1947, amb gran eficàcia. Durant anys va ser lelement bàsic en la redacció i edició de “Marseille médical”. Foun un dels capdavanters de la diferenciació de l’hematologia a Marsella. Va aprofundir entre altres aspectes en les malalties de la melsa i la macroglobulinèmia. Corresponent nacional de l’Académie de Médecine el 1964. .

Scroll al inicio