Jean Nicolas Berthe

(Arles, 5 de setembre de 1761 – m. 1819) , doctorat el 1782, va ser el primer catedràtic de Terapèutica i Matèria Mèdica de Montpeller. El 1800 formà part de la comissió que va estudiar l’epidèmia de febre groga d’Andalusia. Nomenat membre de la RAMde Barcelona el 15 de desembre de 1800. La seva obra no va ser gaire extensa. Dulieu esmenta vuit treballs, entre ells “Précis historique de la maladie qui a regné dans l’Andalousie en 1800” (Paris et Montpellier, an XI (1802), 404 pp.

Scroll al inicio