Jean Fourcade

(n. Montpeller, 28 de mars de 1908 – m. 26 d’octubre de 1983). Estudià primer farmàcia, llicenciat el 1932 i doctor el 1936, amb la tesi “Sur le dosage de l’hémoglobine”. Doctor en medicina el 1939, amb la tesi “À propos du dosage des polypeptides sériques. Recherches sur la composition du ‘double azote’”. .Passà a Strasbourg, on fou professor agregat, s’interessà per la medicina del treball i féu estudis sobre les restes de morts en la deportació. Professor de medicina legal de Montpeller el 1952, es jubilà el 1978 essent substituït per Guy Airal. També desenvolupà activitat en els aspectes de medicina del treball, essent cofundador de les Jornades Mediterrànies de Medicina del Treball, participant en nombroses reunions de la Societat Catalana d’aquesta especialitat

Scroll al inicio