Jean A. Léon Imbert

(Orange, Vaucluse, 08.08-1868 – Marsella, 13.10.1955). Cirurgià, de nissaga de metges i cirurgians. Professor de l’Escola de Medicina de Marsella, i primer degà quan es transformà en facultat el 1930. Fou un dels fundador de la Societat de Cirurgia de Marsella, el 1906, i un dels cirurgians de més prestigi a la Provença a la primera meitat del segle XX. President del Congrés francès de Cirurgia de 1938. S’ha donat el seu nom, a una tècnica d’orquidopèxia amb fixació temporal amb un fil, del texticle que s’ha fet baixar a la pell de la cuixa (operació de Léon Imbert). Autor d’un “Précis de Thérapeutique Chirurgicale”, Paris (Doin, 1905, de 931 pàgines. Té dedicada una plaça a la ciutat de Marsella.

Scroll al inicio