Jacques Ruffié

(n. Limoux, Aude, 22 de novembre de 1921 – m. 1 de juliol de 2004). Estudis inicials a Carcasona; estudis de medicina a Toulouse, Montpeller i París, i també de ciències a Toulouse. Fa dues tesis, en medicina i ciències, sobre grups hemàtics: “Les groupes sanguins chez l’homme: étude sérologique et genétique” i “Séro-anthropolgie des populations authoctones du Nord des Pyrénées”. Va ser titular de la càtedra d’hematologia de la facultat de medicina de Toulouse de 1965 a 1972; director del centre regional de Transfusions de sang de Midi-Pyrénées. El 1972 és professor d’antropologia física del Collège de France. Membre de l’Acadèmia Nacional de Medicina. Els seus treballs més importants són en els camps de l’hematologia, l’antropologia i la genètica. Entre les seves obres destaquen: “Le Traité du vivant”, “Le Vivant el l’humain”, “De la biologie à la culture”, “Le Sexe et la mort”. “Les epidémies dans l’histoire de l’homme”.

Scroll al inicio