Acadèmics

Wojtczak, Andrzej Maciej

2009

Polònia

Elecció : 12 de juny de 2009
Ingrés : 27 d’octubre de 2009, «Medical Education in a Globalized World», presentació a càrrec del Dr. Josep Carreras i Barnés.

EI Dr. A. Wotjtzack, nascut a Bielsko-Biala (Polònia) el 12 de novembre de l’any 1933, té un molt reconegut prestigi en l’àmbit internacional. Format a la Facultat de Medicina PoznalÍ i a l’estranger, va ocupar successivament diverses posicions acadèmiques i clíniques universitàries a PoznalÍ, Varsòvia , Japó i Estats Units. Ha ocupat, també, importants posicions relacionades amb la salut pÚblica ïI’administració sanitària a nivell nacional (Ministeri de Salut Pública i Benestar Social de Polònia) i a nivell internacional (Organització Mundial de la Salut). És membre de diversos consells i societats científiques i professionals. Ha publicat més de 500 articles i capítols en revistes i llibres de medicina de Polònia i de l’estranger, i és autor de més d’un miler de presentacions en conferències nacionals i internacionals. Cal destacar el seu paper essencial en el desenvolupament de l’educació mèdica en els àmbits europeu i mundial. Ha ocupat importants càrrecs en associacions internacionals d’aquest camp, i ha establert destacades relacions amb professors de Ics Facultats de Medicina de Catalunya.

Formació :
Graduat en Medicina (1955) í Doctor en Medicina (1962) per la Facultat de Medicina de PoznaÚ . Estades postdoctorals a l’estranger: Rocketèller Foundation Fellow, Department of Medicine, Hospital or University of Pennsylvania. Filadèlfia (1958-59); Visiting Scientist, DepaJ1ment of Medicine, Hospital of University of Pennsylvania. Filadèlfia (1965-1966); Visiting Scientist, Hammersmith Hospital. Londres (1970).

Posicions acadèmiques
Assistent, Assistent «Senior» i Professor Assistent, Departament de Medicina, Facultat de Medicina de PoznaÚ (1954-61). Professor Associat de Medicina (Docent) i Director del Departament de Nefrologia. Facultat de Medicina de PoznaÚ (1966-71). Professor de Medicina i Director del Departament Clínic de Medicina, Institut Nacional de Recerca de Malalties del Pulmó i Tuberculosi. Varsòvia (1972-86). Professor i Director del Departament de Nefrologia , Acadèmia de Medicina de Lublin (1974-78). Professor i Director del Departament de Salut Internacional, Facultat de Medicina Social, Centre d’Educació Mèdica Postgraduada,Varsòvia (1986-91). Degà de la Facultat de Medicina Social, Escola d’Educació Mèdica Graduada. Varsòvia (1991-96). Professor de Salut Internacional, Escola de Salut Pública i Medicina Social, Centre d’Educació Mèdica Postgraduada, Varsòvia (1996-01). Director Executiu del» WHO Research Centre for Health Development» , Kobe, Hyogo , Japó (1996-99). Professor Visitant, Escola d’Estudis de Política Social, Universitat Kwansei Gakuin. Kobe-Sanda, Hyogo (2000-03).Director de l’Institut d’Educació Mèdica Internacional. White Plains, Nova York (1999-05). Professor de Salut Pública, Col.legi d’Administració i Finances, Sied1ce, Polònia (2006-).Professor Visitant, Escola de Salut Pública, Centre d’Educació Mèdica Postgraduada. Varsòvia (2007 -).

Posicions en Salut Pública i Administració :
Ministeri de Salut i Benestar Social. Varsòvia: Director del Departament d’Educació Mèdica i Ciència (1971-78); Sots-secretari d’Estat de Salut (1989-91); Sots-director del Consell Consultor de Medicina, Ministeri de Salut i Benestar Social (1994-96).
Organització Mundial de la Salut: Director del» Health Manpower Development European Regional Office» (1979-80) ; Director del «Health Planning, Research & Human Resources European Regional Office» (1980-84); Director del» National Health Policies & Systems European Regional Office» (1984-86); Coordinador de Programes de Cooperació amb «Association for Medical Education for Europe (AMEE)» , «Association of Medical Deans of Europe (AMDE)», «Association of Schools of Public Health of Europe (ASPHER)»,»World Federation of Medicine (WFME)» i «European Health Care Management Association (EMHA)»(1980-86);Coordinador del Programa de Cooperació amb Estats Europeus Membres (1984-86); Membre de la «Joint Task Force of WHO European Regional Office and Association of Schools of Public I-1ealth in Europea» (1984-89); Director Executiu del » WHO Research Centre for Health Development», Japò (1996-99).

Consells i Societats Científiques i Professionals :
Membre del Consell Consultiu de Política Social del President de la República de Polònia (1992-96); Director de Consell Nacional de Consultors en Medicina Social, Ministeri de Salut. Polònia (1992¬95); Sots-director del «Advisory Committee on World Bank and PHARE Support Programs» (1994); Sots – Director del «Committee of Social Aspects in Medicine, Polish Academy or Science», Varsòvia, (1992-96); Membre del «Advisory Group on Health Issues to the Speaker of Senate», Polònia (1993-1996), del «Scientific Counci I, National I nstitute of Rural Medici ne», Lublin, Polònia, del «Scienti fic Council, National Institute of Occupational Medicine», Lódz, Polònia, del «Steering Committee of EUROTRANSMED.»Leiden, Holanda (1986-1996)
Membre de la «Association for Medical Education for Europe (AMEE)» de del 1972; Membre del Comité Executiu (1982-92) i President (1992-96). Membre de la «International Association of Medical Science Educators (IAMSE)»(200 I -2005). Membre Corresponent de la «Warsaw Scientific Society». Warsaw (1992 – ). Membre del «Editorial Board of the «Education Medica International», Barcelona .Membre Corresponent del «Editorial Board of Journal of Public Health Policy». USA ( 1986-96).

Nomenaments Honoraris :
Honorary Member of Polish Medical Alliance. Chicago, USA. Honorary Member of European Health Care Management Association. Dublin, Irlanda. Honorary Member ofthe Association of Medical Schools in Europe.

Publicacions :
– Més de 500 articles i capítols en revistes i llibres de medicina de Polònia i de l’estranger.
– Més de 1000 presentacions en conferències nacionals i internacionals.
– Més de 500 articles i entrevistes en diaris de Polònia i de l’estranger.
– Editor principal del «Textbook of Internal Medicine». Polish Medical Publisher, Varsòvia 1981-
1983 (IIl Volumes), i de la nova edició (1995)
– «Public Health – The Challenge of Health Systems in XXI Century». Polish Medical Publisher, Varsòvia, 2008.

Scroll al inicio