Acadèmics

Vilaplana i Blanch, Daniel

2013

Premi

Discurs d'ingrés

Acadèmic Corresponent per premi : Premi FUNDACIÓ Barraquer, Convocatòria de l’any  2012.

Títol del treball : «Ranibizumab vs Bevacizumab vs Combined Therapy PDT- Ranibizumab fort he Treatment of Age-Related Macular Degeneration. One Year Follow-Up».

Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirugía).

Ingrés : 6 de març de 2018, «Ranibizumab vs Bevacizumab vs combined Therapy PDT-Ranibizumab for the Treatment of Age-Related Macular Degeneration. One Year Follow-Up” (“Ètica en la degeneració macular associada a l’edat)», presentació a càrrec de l’acadèmic Dr. Ricardo Casaroli i Marano.

 

Nascut a Sabadell el 17 de Maig de 1958

Educational Comisión for Foreign Medical Graduates. 15 de març de 1983

Resident MIR. Centre d´Oftalmologia Barraquer. 1984 – 1987

Tesi Doctoral.  Qualificació apte cum laude. 11 de juny 1991

Cirurgià col.laborador en el departament de retina i vitri en el Centre d´Oftalmologia Barraquer (1988 – 2001).

Metge Consultor (3), responsable de la secció de retina i vitri dels  Hospitals Universitaris del Mar i de l´Esperança. (2001-fins desembre de 2022).

Metge Emèrit per Carrera professional, del Parc de Salut MAR (Desmbre de 2022)

Comunicacions nacionals 132, ponències nacionals 187, comunicacions internacionals 120 i  ponències internacionals 9 (USA, Mèxic, Brasil, Marroc, Portugal, França, Brussel.les, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Txèquia, Malta, Alemanya i Grècia).

Publicacions nacionals 51 i publicacions internacionals 17.

Participació en 44 Cursos de Doctorat.

Llibres 2. Capítols de llibres nacionals 28 i internacionals 2.

Membre de 11 societats científiques.

Premis rellevants : Insignia de Soci d’Honor de la Societat Catalana d’Oftalmologia 2022. Premi Fundació Barraquer 2012 amb diploma d’Acadèmic Corresponent de la Reial Academia de Medicina de Catalunya 2012. 2ón Premi a la Película Científica: How to treat an endophtalmitis secondary to a blebitis?.  13th Annual Meeting of the European VitreousRetinal Society, Rhodes, Grècia 2013. 1er Premi  Richard  & Suzanne Troutman. Astrocitoma Retiniano Adquirido tratado mediante endorresección VI Reunió de la Secció d’Antics Alumnes de l’Institut Universitari Barraquer 2008.  Premi especial del Jurat: Best Image Quality. Acquired retinal astrocytoma managed with endoresection. 6th Annual Meeting of the European VitreoRetinal Society. 24th Annual Meeting of the American Society of Retina Specialists Cannes, Francia 2006. Accèssit especial «50 Aniversario del Instituto Barraquer» 1996. Premi Hermenegildo Arruga, LXXI Congreso de la Sociedad Española de. Oftalmología 1995.

Autor principal. LXXXVI Ponencia Oficial de la Sociedad Española de Oftalmología. 2010. “Patología y Cirugía de la Mácula”.

Autor. 94 Ponencia Oficial de la Sociedad Española de Oftalmología. 2018.  “Traumatología del globo ocular”.

 

Autor.  91 Ponencia Oficial de la Sociedad Española de Oftalmología. 2015. “Patología retiniana en alta miopía”.

Autor principal Spanish Lecture 1992 Sociedad Española de Oftalmología. Encuentro Oftalmológico V Centenario. “Photocoagulation in the eye fondus. (488nm, 514.5nm, 577nm, 600nm, 630nm, 810nm ). New concepts”.

Responsable de la formació pràctica  i gestió dels alumnes residents al Departament de retina i vitri del Centre d’Oftalmologia Barraquer (1988-1997). Coordinador de les lliçons teòriques i pràctiques del segment posterior als metges residents, externs, interns, assistents, observadors, alumnes de màster i de diplomatura del Centre d’Oftalmologia Barraquer (50 alumnes durant l´ any). Cirurgià instructor dels residents de quart any en cirurgia vítreo-retinal.

Professor Col.laborador de la Unitat Docent del Hospital del MAR (2002 fins l’actualitat)

Director de 3 tesis doctorals. 19 vegades com a membre de Tribunal encarregat de jutjar tesis doctorals.

Consell editorial de 42 nº de revistes.

Comité organitzador de vint-i-cinc Congressos 

Vocal de la Societat Catalana d´Oftalmologia  1994-1998

Vicepresident de la Societat Catalana d´Oftalmologia  1999-2004

 

Enllaços :

Testimonios para la historia

 

Scroll al inicio