Acadèmics

Vilanova i Montiu, Xavier

1952

04-05-1952. (Barcelona, 01-08-1902 – París, 08-05-1965). Llicenciat el 1923, doctorat el 1928 amb la tesi “El acetato de protóxido de talio en el tratamiento de las tiñas”. Vinculat a l’escola dermatològica francesa, amplià estudis principalment a París i Estrasburg. El 1936 passà a Colòmbia, on dirigí la lleproseria”Aguas de Dios”. Catedràtic de dermatologia de Valladolid, 1942, València, 1944, i Barcelona, 1947.. Autor d’una obra molt extensa i formador d’escola, de la que van sortir bon nombre de professors universitaris. El 1952 creà l’Escola Professional de Dermatologia, focus important d’especialització. Es va donar el seu nom a la Vasculitis nodular migrans. Tresorer de l’Acadèmia pel bienni 1964-65.
DI: «Importancia de la Dermatología en Medicina industrial». Resposta: Frederic Corominas

Scroll al inicio