Acadèmics

Veronesi, Umberto

2007

Milano

Discurs d'ingrés

El doctor Umberto Veronesi va ser nomenat acadèmic d’honor en el ple del dia 12 de juny de 2007 i li fou lliurat el diploma durant un acte celebrat al rectorat de la Universitat de Lleida el dia 17 d’octubre. Va coincidir, en una mateixa sessió acadèmica amb el nomenament com Doctor Honoris Causa per aquella universitat, en una cerimònia presidida pel doctor Joan Viñas, rector de la Universitat i membre numerari d ela Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

El professor Veronesi és una de les personalitat més reconegudes en el camp de l’Oncologia clínica, en el diagnòstic i tractament de les malalties tumorals malignes, principalment el càncer de mama. Ha desenvolupat una carrera important des del punt e vista de la recerca, de l’assistència, i també dins de l’organització de la seva especialitat i l’administració i la política sanitàries.

Nascut a Milà l’any 1925, va fer els estudis de medicina en aquella ciutat graduant-se l’any 1951. Ha estat professor d’anatomia patològica (1958) i de Cirurgia des del 1961 a la universitat de Milà. Va treballar a l’Institut Nacional del Càncer de Milà de 1951 a 1994, primer com a patòleg i després com a cirurgià. Ha estat durant molts anys cap del servei de cirurgia oncològica i director científic de 1975 a 1994. Després ha seguit com a director científic de l’Institut Europeu d’Oncologia, a Milà, de 1994 a 2000, càrrec que va deixar en una breu etapa de pas per les responsabilitats polítiques i va reprendre el 2001.

El seu prestigi com a persona per sobre discussions, en un moment en que calia una figura que no fos objecte de polèmica el va portat a ser nomenat ministre de Salut del govern de la República Italiana, en el gabinet presidit per Giuliano Amato, socialista. des d’abril de 2000 a juny de 2001.

En els últims temps ha treballat principalment en l’estudi de la terapèutica dels tumors, quirúrgica i amb quimioteràpia, més en el càncer de mama, camp en el que és una autoritat de primer nivell mundial. Els seus treballs sobre la utilització del Tamoxifè en oncologia mamària són molt citats. És autor de més de 600 articles sobre temes d’Oncologia Clínica i Experimental i de dotze llibres.

Finalment cal assenyalar que el doctor Veronesi estat objecte de molts reconeixements, als quals se sumen el dos de la medicina catalana aquest any 2007. És doctor honoris causa per les universitats de Córdoba (República Argentina), 1988; Pontificia de Rio Grande do Sul (Brasil), 1989: Atenes, 1993; Anvers (Bèlgica), 1995; Buenos Aires, 1998; Cracòvia, (Polònia), 2002; i ara la de Lleida, 2007.

Un últim punt relatiu a la nostra Acadèmia. Des de fa un temps volem donar molta més presència a actes que se celebrin a la resta del país, fora de la seu del carrer del Carme, i també en part amb la col•laboració de les institucions de cada ciutat. El 2005 es va fer un primer lliurament d’un títol d’acadèmic d’honor a la doctora Rita Levi Montalcini, en un acte, també conjunt, que es feu a la ciutat de Sabadell. Aquest d’ara a Lleida és el segon i voltat de la solemnitat acadèmica d’un doctorat honoris causa. Ja hi ha previst, a més, un proper acte d’ingrés de tres acadèmics corresponents a la ciutat de Girona el mes de febrer de 2008. I esperem que aquesta presència tingui continuïtat. .

Scroll al inicio