Acadèmics

Vallbona, Carles

1999

Houston

Discurs d'ingrés

Carles Vallbona i Calbó (n. Granollers, 1927). Estudis de medicina a la universitat de Barcelona, on es llicencià el 1950 i doctorà el 1959. Amplià estudis a parís i aviat passà a Houston on aprovà el Board de Pediatria. Fou professor de Medicina Familiar i Comunitària i també de Medicina Física i Rehabilitació del Baylor College de Medicina de la universitat de Houston. Ha treballat àmpliament en la rehabilitació de poliomielítics, és capdavanter en estudis d’informàtica mèdica, en l’estudi dels efectes de la immobilització tant en persones amb lesions com en població sana, el que l’ha portat a col•laborar amb la NASA. L’enfocament global de la seva activitat ha estat cap a la medicina comunitària, la rehabilitació i la prevenció, amb una visió social. La RAM de Catalunya el va elegir acadèmic d’honor l’any 1999. Un institut d’ESO de Granollers porta el seu nom.

veure «Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya», 2016 (1),
Miquel Àngel Asenjo de Sebastián:
SESSIONS NECROLÒGIQUES: Carles Vallbona (1927-2015), http://www.raco.cat/index.php/RevistaRAMC/article/view/306559/396537

Scroll al inicio