Acadèmics

Trilla i García, Antoni

2019

4a (MEDICINA SOCIAL)

Elecció : 2 d’abril de 2019.

Ingrés : 6 de juny de 2021, «Vacunes i vacunació en temps de pandèmia», resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Miguel Ángel Asenjo Sebastián

Elecció Acadèmic corresponent : 1 d’abril de 2014.

Secció : adscrit a la secció Quarta (Medicina Social).

Ingrés : 18 de noviembre de 2014, «Qualitat i seguretat de l’assitència hospitalèria a Catalunya. La Central de resultas«, presntació a càrrec del Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Miguel A. Asenjo i Sebastian.
Formació i Assistencia:

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB) (1980, Premi Extraordinari). Doctor en Medicina per la UB (1990, Premi Extraordinari). Especialista en Medicina Interna (MIR) i en Medicina Preventiva i Salut Pública. Fellowship en Hospital Epidemiology and Infection Control, University of Iowa Hospitals, Iowa, USA (1991). Máster en Gestió Hospitalària per la UB. Máster en Economia de la Salut per la UB y UPF.

Treballa en l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB), amb la categoria professional de Consultor Sènior. Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia HCB (2007-). Director de Qualitat i Seguretat Clínica HCB (2009-2017).

Docència:

Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, UB (2018-). Professor Agregat de Salut Pública, UB (2001-2017). Secretari de la Facultat de Medicina UB (2013-2016). Coordinador Programes de Intercanvi Internacional, Fac. de Medicina UB (2013-). Vicedegà Acadèmic i de Relacions Internacionals, Fac. de Medicina y Ciències de la Salud UB (2016-). Director del Máster en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris, UB. Director de Tesis Doctorals, Treballs de Fi de Grau i Máster. Autor de 77 capítols de llibres. Secretari de Redacció de diferents tractats de Medicina Interna.

Recerca:

Research Professor (2010-) de ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona). Autor de 217 articles en revistes biomèdiques SCI (48% Q1, 26% Q2), Factor de Impacte total: 1.048,8 punts (mitjana IF: 4,8/article). En un 22% d’articles es 1r autor i en un 26% 2n o 3r autor. Índex h: 26. Investigador de 23 projectes nacionals e internacionals (incloent la Coordinació d’un projecte UE-FP6). Membre del consell editorial i/o revisor de Vaccine, Clin Infect Dis, Emerg Infect Dis, BMJ, Eur J Ped, Enf Inf Microbiol Clin, Infect Control Hosp Epidemiol, Med Clin, Gaceta Sanitaria.

Altres:

Membre del Consell Assessor de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (CASP), del Pla Interdepartamental de Salut Pública de Catalunya (PINSAP), del Consell Assessor de Pacients de Catalunya i del Consell Assessor del Pla de Pandèmia de Catalunya. President del Consell Científic Assessor de la Malaltia per Virus Ebola (2014-2017). President del Consell Científic Assessor de Malalties Emergents (2018-). President del Consell d’Administració de la Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya (AQuAS) (2011-2016). Expert consultor del EDCD (European Center for Disease Control) i de la ESF (European Science Foundation).

Col·labora regularment en mitjans de comunicació (premsa, radio, TV) en temes de divulgació i anàlisis relatius a la Salut Pública i la Medicina Preventiva.

Membre de la Junta de Govern del Col.legi de Metges de Barcelona (CoMB) (2014-2017; 2018-). Membre numerari del Institut d’Estudis Catalans (IEC) (2018-).

Premi a l’Excel·lència Professional 2007 (CoMB). Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2015 (Generalitat de Cataluña). Medalla BigVang a la Comunicació Científica 2016 (Associació Catalana de Periodistes Científics). Distinció del Consell Social i Claustre de Doctors de la UB a la millor tasca de divulgació científica i social 2018.

Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2014-).

 

Scroll al inicio