Acadèmics

Trias i Folch, Manel

2014

3a (CIRURGIA)

Elecció Acadèmic Numerari : 4 de febrer de 2014
Ingrés: 1 de maig de 2016

Formació Universitàri •
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. Juny de 1971
Grau de Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. Juliol de 1971. Qualificació: ExceHent.
Alumne Intern o Assistent als Departaments d’Histologia i Anatomia Patològica, Dermatologia i Cirurgia General i Digestiva.
Formació l’especialitat i universitària
Resident de Cirurgia General i Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona (Dir. Servei: Prof. C. Pera, Dir. Secció: Prof. L. Ferruíndez-Cruz), per concurs (1972-76).
Especialista en Cirurgia General i Cirurgia de l’Aparell Digestiu (1975). Realització dels Cursos Monogràfics de Doctorat.
Cap de Residents, Representant a la Comissió de Docència i Membre del Comitè de Delegats.
Becari del Pla de Formació Investigadora. Professor Aj. de Classes Pràctiques.
Activitat com especialista i formació universitària
Metge Adjunt del Servei de Cirurgia General i Digestiva. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona (Dir. Servei: Prof. C. Pera, Dir Secció: Prof. 1. Visa), per concurs, des de 1976 a 1981
Grau de Doctor en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. 1979. Qualificació: Excel•lent Cum Laude per unanimitat.
Membre del Comitè de Delegats i Membre de la Comissió de Recerca. Professor Ajudant de Cirurgia.
Activitat amb responsabilitat de Direcció.
1 – Hospital Sant Joan de Reus. Facultat de Medicina a Reus. Universitat de Barcelona
– Cap de Servei de Cirurgia. Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (1981-88).
– Professor Titular de Cirurgia (1981-88)
– Director de l’Hospital de Reus (1981-85). Acreditació de Nivell i M.lR..
– Degà de la Facultat de Medicina (1981-88).
– Membre de la Junta de Facultat, Divisió del Camp de Tarragona, Claustre Constituent.
2 – Hospital Clínic de Barcelona. Facultat de Medicina de Barcelona. Universitat de Barcelona.
– Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva (Ill). (Dir Clin Prof. C.Pera) (1988-96)
– Professor Titular de Cirurgia (1988-2008)
– Vicerector de la Universitat de Barcelona (rectors JM. Bricall i A. Caparrós) (1988-96)
Àrees de Docència, Relacions inter-universitàries i Convenis Hospitals Univ. i Asso.
3 – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Situació actual.
– Director i Cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (des de 1996)
– Catedràtic de Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona. (des de 2008).
Altres dades: Direcció Tesines Llic.: 5, Dir. Tesis Doctorals: 15, Proj. Recerca: 44, Llibres 88, Pub. Rev. Índex: 360, Comun.: 460, Org. Cursos: 40, Conferencies: 130

Scroll al inicio