Acadèmics

Trias de Bes i Giró, Lluís

1948

31-05-1948. (Barcelona, 18-04-1896 – B. 25-08-1974). Llicenciat el 1918, El 1921 treballava amb E. Mira i C. Soler al Laboratori d’Orientació i Selecció Professional. Metge numerari de l’Institut Municipal d’Higiene, 1927. Participà en els congressos de metges de llengua catalana. Quan la guerra treballà en hospitals de San Sebastián i Santander. Cardiòleg, director de l’Hospital municipal d’Infecciosos, president del Col.legi de metges (1958-68), fou el promotor del canvi a l’actual local social del passeig de la Bonanova. Vice-president de l’Acadèmia de 1971 a 1974.
DI: «La lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la protección médico-social del cardíaco». Resposta: Llorenç Garcia-Tornel
TIC de 1968: «La figura contemporánea de la responsabilidad moral y jurídica del médico»

Scroll al inicio