Acadèmics

Toro Trallero, Josep

2012

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 10 de gener de 2012
Ingrés: 25 de setembre de 2012 «Afartaments: de la cultura a la genètica passant per les emocions»

nom: Josep Toro Trallero
n. 1936
Llicenciat i Doctor en medicina per la Universitat de Barcelona (UB)
Especialista en Psiquiatria
Cap del servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Professor Titulat de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona
Va ser vicedegà de la Facultat de Medicina de la UB, 1979-1982.

Formació i desenvolupament assistencial: Inicia la seva formació en el camp de la psiquiatria en el dispensari (oficialment de Medicina Psicosomàtica) que portava el doctor Santiago Montserrat Esteve, dins de la secció de dispensaris de la Clínica Médica A de l’Hospital Clínic (director Prof. Agustí Pedro i Pons). Allà fa la formació de base, i en modificar-se l’estructuració dels serveis de l’Hospital Clínica, passa a ser cap de la secció de Psiquiatria Infantil del servei de Psiquiatria de la l’Hospital Clínic, que va ser portat primer pel Prof. Joan Obiols i després pel Prof. Carles Ballús. Toro ha fet tota la seva carrera docent i assistencial en el camp de la Psiquiatria Infantil. Membre destacat de la Societat Espanyola de Psiquiatria Infantil, n’ha estat president, i després president d’Honor.

Des d’aquest servei Toro ha format escola, oberta a psiquiatres i psicòlegs, essent un dels capdavanters a Espanya de la psiquiatria Infantil, principalment des del punt de vista de la formació hospitalària. En el seu servei s’han format diverses generacions de psiquiatres infantils (especialitat fins avui encara no reconeguda oficialment), en una tasca paral•lela a la que es feia a les facultats de Psicologia (principalment a la Universitat Autònoma).

La seva línia assistencial ha comprès pràcticament tota l’especialitat, però en el camp de les publicacions i de la recerca, ha enfocat principalment el seu interès, que ha anat evolucionant al llarg dels anys, cap a l’anorèxia mental o nerviosa, quan ha estat un problema important entre les noies adolescents; després cap a la hiperactivitat; els trastorns de conducta infantil; també l’estudi del fracàs escolar. Seguint l’orientació de l’escola de Montserrat s’ha dedicat àmpliament a l’estudi dels tests de diagnòstic aplicats a la infància.

Ha aconseguit formar escola dins del seu grup de l ‘Hospital Clínic, i actualment la cap de serveis és Josefa Castro, amb la que ha publicat nombrosos treballs. L’obra escrita de Josep Toro és molt àmplia. A més dels articles, en revistes d d’impacte cal destacar entre els llibres:
— «El comportamiento humano», editat per Salvat dins de la col•lecció de «Temas clave», la primera vegada el 1981, i amb nombroses edicions (1985, 1991).
– «Psicofarmacología clínica de la infancia y la adolescencia»
— Mitos y errores en la educación»
– «El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos».

Scroll al inicio