Acadèmics

Tintoré i Ferrer, Santiago (1929-2022)

1960

Elecció

Discurs d'ingrés

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1953), Doctor en Medicina y Cirurgia (1974) amb «sobresaliente cum laude», Especialista en l’Aparell Circulatori (1954), Especialista en Medicina de la Educació Física i de l’Esport (1975). «Assistant Etranger» (1957), per la Facultat de Medicina de la Universidad de París, “European Cardiologist”, Congress of European Society of Cardiology, Stockholm (2001). “Acadèmic corresponsal” de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (1960). “Acadèmic numerari ” de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya (1980) (Dr. Santiago Tintoré Ferrer | Reial Acadèmia Europea de Doctors (raed.academy) ). Membre de la “Sociedad Española de Cardiología” (1960), de la ” Sociedad Europea de Cardiología”, de la “Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears” (1961) i essent Secretari de la “Associació de Cardiologia i Angiologia”, els anys 1963-64 i 1964-65. Membre de la “Societat Catalana de Cardiologia», des de 1982 de la “Societat Catalana de Medicina de l’Esport”, des de 1984. Co-fundador del “Grupo de Trabajo de la Sociedad Española y de la Societat Catalana de Cardiología Extrahospitalaria” els anys 1992 i 1994. Membre d’Honor de “Femede” «(Soc. Esp. Med. Del Deporte)» 2003. Service de Cardiologie du Prof. Jean Lenègre. Hôpital Bousicaut, Paris. Anys 1956 i 1957. Service de Cardiologie du Prof. A. Jouve. Hôpital Jules-Cantini, Marseille. 1958 i 1961. Carolinska Sjukhuset. Toraxclinic. Service of Prof. Clarence Craaford. Estocolmo, 1960. Mayo Clinic. Rochester. Minnesota. U.S.A. 1972. Institut de Cardiologie de Montreal. Canadá. 1972. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona: Metge Auxiliar (1954) i Metge Ajudant (1963), per concurs-oposició. Encarregat del dispensari de Cardiologia del Servei de Medicina General, Director Dr. A. Rocha, de 1964 a 1970. Cap de Sala del Servei de Cardiologia, director Dr. M. Viera, de 1970 a 1972. Centre d’Investigació Mèdic-Esportiva, de l’INEF de Barcelona: Cap del Departament de Cardiologia del CIMD, de 1968 a 1983. Cap del Departament de Cardiologia del Centre de Medicina de l’Esport de Barcelona, des de 1983 fins 1999. DOCÈNCIA: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona: Ha col·laborat i professat lliçons en tots els Cursos i Reunions de Cardiologia de 1954 a 1971. Universitat Autònoma de Barcelona: Col·laborador del Departament de Patologia de la Universitat Autònoma en l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 1952 a 1964. Ha professat lliçons en els Cursos de Doctorat de l’INEF, organitzats per la UAB. Ha col·laborat en la direcció de diverses tesis doctorals, treballs científics, etc. Universitat Central de Barcelona: Professor de l’Escola de Medicina de l’Educació Física i l’Esport de la Facultat de Medicina de Barcelona, Director Prof. Ruano. fins 2003. Centre d’Investigació mèdic-esportiu de l’INEF, de Barcelona: Ha col·laborat i professat innombrables lliçons de cardiologia esportiva. Ha organitzat unes Jornades de Cardiologia Esportiva amb el Prof. Pelliccia, de Roma sobre «Criteris cardiològics d’aptitud en l’esport de competició», en 1992. LLIBRES: Traducció del llibre «Cardiología Deportiva «. J.P. Broustet, Ed. Toray-Mason, SA. 1980. Traducció del llibre «Cardiología del Deporte». J.P. Custeau, Ed. Toray-Mason, S: A. 1989. Redacció del capítol: «Electrocardiografía del deportista» del llibre «Cardiología Deportiva» . del Dr. Bayés de Luna y cols. , Ed. Mosby/Doyma Libros. 1994. Ha professat inombrables lliçons de Cardiologia. Ha assistit a molts Congresos internacionals i nacionals de Cardiologia, presentant comunicacions i publicant treballs en revistes nacionals i internacionals. Recentement ha organitzat un Seminari sobre “Trasplantaments d’òrgans” en la Reial Acadèmia de Doctors el 2004.

 

Enllaços :

COMB, OBITUARI obituari santiago tintore – obituaris – comb.cat a càrrec del Dr. MÀRIUS PETIT GUINOVART.

Geleria de Metges Catalans, Metges Catalans | Santiago Tintoré i Ferrer (galeriametges.cat)

«Santiago Tintoré i Ferrer». Apunts: Medicina de l’esport, 2014, Vol. 49, Núm. Sup.1, p. 52-60, Vista de Santiago Tintoré i Ferrer (raco.cat)

Publicacions :

DIALNET, Buscar: Santiago Tintoré Ferrer – Dialnet (unirioja.es)

CCUC, Descobrir d’Ex Libris – Tintoré Ferrer, Santiago (csuc.cat)

Scroll al inicio