Acadèmics

Terrades i Pla, Francesc

1921

Discurs d'ingrés

22-05-1921. (Sant Feliu de Guíxols, 25-09-1873 – Barcelona, 27-03-1963). Llicenciat el 1896, metge de l’Hospital de la Santa Creu el 1897, el 1899 passà a Girona, però retornà a B. al cap de dos anys. Doctorat amb la tesi “Estudio histológico del endometrio en los miomas uterinos”, 1900. Ginecòleg, professor auxiliar a la facultat el 1910, cap del laboratori de la clínica del Dr. Fargas, tingué discrepàncies amb el seu successor Bonafonte. Participà en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. Cap de servei de l’Hospital de Sant Pau el 1932. Expulsat el 1939 i rehabilitat més tard.
DI: «La dinámica pelviana como base del tratamiento quirúrgico de los prolapsos útero-vaginales». Resposta: Joan Viura i Carreras
TIC de 1947: «Cincuenta años de la especialidad ginecológica». Feia onze anys que s’havia fet l’anterior inauguració de curs.

Scroll al inicio