Acadèmics

Tabernero i Caturla, Josep

2014

2a (MEDICINA)

Nascut a Barcelona el 25 d’octubre de 1963. Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb Premi Extraordinari de Llicenciatura en 1987 i Doctorat en Medicina en 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment va obtenir la seva especialitat en Oncologia Mèdica. Professor de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat Docent de l’Hospital Vall d’Hebron.
Actualment és el Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i el Responsable de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer a l’Hospital Vall d’Hebron, unitat pionera a Espanya, dedicada a el desenvolupament d’assaigs clínics de fase I de teràpia molecular. Membre del Comitè de Tumors de l’Hospital Vall d’Hebron des de la seva creació (càncer de còlon-recte, càncer gastroesofàgic, càncer de pàncrees, tumors hepàtics i metàstasi hepàtica). Activament involucrat en estudis de recerca traslacionals i de fase I farmacodinàmics i en el desenvolupament de teràpies dirigides (dianes moleculars). Especialment focalitzat en els estudis de fase I i II (anàlisi farmacodinàmic) amb nous agents dirigits a receptors de membrana, com la família EGFR o IGF-1R, i vies de senyalització PI3K i ERK, així com efectors downstream citoplasmàtics i intranuclears com Mdm2/ p53 i aurora quinasa. Partint de la idea que cada tumor té una identitat genètica independent, el grup que lidera el Dr. Tabernero participa molt activament en el desenvolupament de teràpies moleculars dirigides a oncoproteínes específiques, amb la finalitat de desenvolupar teràpies personalitzades (per exemple, contra el EGFR, HER2, BRAF, MEK, PI3K, Akt , mTOR o IGF1 -R entre d’altres) per a aquells pacients que presenten lesions genètiques o desregulació de vies de senyalització. Un dels principals objectius del grup és identificar nous marcadors predictius de resposta als diversos tractaments i identificar marcadors de resistència primària (de novo) i tractaments secundaris. En l’àmbit preclínic, el grup que lidera està desenvolupant nous models de xenoinjerts amb tumors de explants de pacients («xenopatients”) en ratolins, amb la finalitat de reproduir la malaltia del pacient i estudiar el desenvolupament de tumors en models de recerca optimitzats. També duu a terme un programa dedicat a l’estudi de biomarcadors circulants (detecció i genotipat d’ADN lliure circulant).
Membre del Comitè Directiu de l’European Society for Medical Oncology (ESMO), de l’American Association for Cancer Research (AACR) i de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Forma part de diferents Comitès Editorials entre els que destaquen el Journal of Clinical Oncology, Clinical Cancer Research, Cancer Discovery, Clinical Colorectal Cancer i Annals of Oncology. És (co) autor de aproximadament 250 manuscrits en revistes indexades internacionals.
L’any 2008 se l’hi va adjudicar el Premi a la Carrera Científica i d’Investigació atorgat per la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Així mateix a l’any 2010 va obtenir el Premi Fundació Salut al Millor Projecte en Investigació Clínica en Oncologia

Acadèmic corresponent RAMC
Elecció: 26 de noviembre de 2010
Ingrés: 17 de maig 2011 «La medicina personalitzada en el tractament del cáncer» («Revista Reial Academia de Medina de Catalunya» vol. 27, nº 1, pp. 13-16)

Scroll al inicio