Acadèmics

Subirana i Oller, Antoni

1964

(Barcelona, 19-4-1903 – B. 1-3-1992). Especialista en neurologia, format a Estrasburg. Cap del Servei de Neurologia del Sagrat Cor i de l’Hospital de l’Esperança. Presidi el Xè Congrés internacional de Neurologia (Barcelona, 1973).
DI (20.12.1964): «La epilepsia como problema social». Resposta: Bel·larmí Rodríguez Arias
TIC de 1985: «Manidextrisme i escarrenia en la salut i en la malaltia»

Scroll al inicio