Acadèmics

Subias i Fages, Antoni

1964

Discurs d'ingrés

In memoriam. Antoni Subias i Fages (1924-2008)

Antoni Subias ha estat un dels metges capdavanters en la introducció i l’aplicació de les tècniques aleshores més noves pel diagnòstic i tractament del càncer, en els anys en que fou director del Server d’Oncologia i Medicina Nuclear de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des del 1966. Va destacar principalment en el començament de les tècniques de tractament amb la bomba de cobalt i en el diagnòstic, mitjançant gammagrafia amb isòtops radioactius, més el iode-131 en la patologia tiroidal i l’or-198 en la del fetge.

Era un home d’arrels empordaneses. Va néixer a Figueres el 15 de setembre de 1924 i va morir a Barcelona el 8 de febrer de 2008, als vuitanta-tres anys. Va fer l’ensenyament primari i el batxillerat a Figueres i estudià medicina a la universitat de Barcelona, a la facultat del carrer de Casanova, de 1942 a 1949. L’any 1957 es va doctorar amb la tesi “Acción de las radiaciones Roentgen en el desarrollo embrionario”. Es va dedicar a la radiologia des dels seus anys d’estudiant, a l’Hospital Clínic, en el servei de raigs X de la càtedra de Patologia Mèdica que dirigia el professor Màxim Soriano. Just després d’acabar va ingressar en el servei de cancerologia que dirigia el professor Lluís Guilera i Molas a l’Hospital de Sant Pau. Allà farà pràcticament tota la seva carrera hospitalària i el 1954 és nomenat metge auxiliar de la secció de Radioteràpia.

L’any 1957 va obtenir una beca de la Junta d’Energia Nuclear (JEN) per ampliar estudis als Estats Units i va fer un curs de set mesos sobre la utilització pacífica de l’energia atòmica. També un altre, sobre tècniques de radioisòtops en el Dek Ridge Institute of Nuclear Studies a la universitat de Tennessee. El mateix any va tenir l’autorització de la JEN per la utilització d’isòtops radioactius i fou membre de la Societat Espanyola de Radiologia i Energia Nuclear (SEREM). En la seva progressió hospitalària és cap de la secció autònoma de Cobaltoteràpia del servei d’Oncologia (1959) i director del servei d’Oncologia i Medicina Nuclear (1966), fins el 1994, en que fou nomenat Director Honorífic.

Membre actiu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, fou president de l’Associació d’Oncologia (19676) i després de la Societat Espanyola d’Oncologia 1978). En el concurs de premis de l’any 1963 fou elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona pel seu treball “Principios físicos, médicos y formativos de radioprotección en el reactor nuclear”. A la pròpia Acadèmia va presentar poc temps després, el 1965, un treball important sobre “Gammagrafia”.

Més tard va realitzar una activitat molt notable en el camp representatiu i de direcció. També en el vessant docent. Quan l’any 1968 es va crear la Universitat Autònoma de Barcelona, amb seu dels estudis de medicina a l’Hospital de sant Pau, fou membre de la comissió promotora inicial i aviat, des del 1971, catedràtic contractat de Terapèutica Física. També va col•laborar extensament, com a assessor, amb el departament de Sanitat del govern de Catalunya. Fou responsable d’Estudis de planificació d’Oncologia, 1981; director del programa d’Oncologia, 1985; director tècnic del programa d’atenció oncològica, 1988. També fou president del Consell Assessor de l’Institut Català d’Oncologia, 1996. L’any 1994 se li va concedir la medalla President Macià, del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i el 1999 la Creu de Sant Jordi. En el seu hospital va ser també president del Cos Facultatiu i del Comitè d’Ètica. Era una persona de bon tracte, senzill i planer, que sabia resoldre amb eficàcia i tranquil•litat situacions abans que fossin conflictives.

La seva obra escrita és relativament extensa. Un llibre seu sobre “El Cáncer”, a la col•lecció Salvat de grans temes, va tenir una bona difusió (1973). També va col•laborar, com a autor de capítols de llibre, en diverses obres i en un total de més de 60 treballs de la seva especialitat en revistes mèdiques espanyoles, principalment els Annals de Medicina, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, i en altres de difusió internacional.

Jacint Corbella
Acadèmic numerari

 

Enllaços:

Galeria de metges Catalans, Metges Catalans | Antoni Subias i Fages (galeriametges.cat)

Scroll al inicio