Acadèmics

Soler i Garde, Francesc

1921

Discurs d'ingrés

13-11-1921. (Barcelona, 06-01-1867 -m. 05-07-1932). Llicenciat el 1887. Fou president de la secció de medicina del Centre Escolar Catalanista. Doctorat amb la tesi “Patología y simulación de la epilepsia” (B. 1893). Metge militar per oposició el 1888, va estar set anys a Girona i quatre a Cuba. Cap de cirurgia de l’Hospital militar de Barcelona, destinat després a Burgos, fou director de l’Hospital de Carabanchel i inspector general de la sanitat militar a Catalunya.
DI: «Formaciones sanitarias en campaña». Resposta: Salvador Cardenal

Scroll al inicio